İnsanlığın kayıp çocukları Aborjinler

İnsanlığın kayıp çocukları Aborjinler

İnsanlığın kayıp çocukları Aborjinler

Efsane kaptan James Cook, Asya'nın Güney Batı'sına yelken açtığında yeni topraklar, yeni hayvanlar ve yeni bitkiler bulmayı umuyordu. Ancak hesapta olmayan bir keşfe imza atmak üzere olduğunun farkında değildi. İnsanlığın kayıp çocukları olan Aborjinler onu karşıladığında, dünya artık daha kalabalık bir yerdi... 

1/ 15
İnsanlığın kayıp çocukları Aborjinler

1. Aborjinler kimdir? 


Aborjinler için Avustralya, Tasmanya ve bölgedeki diğer adalarda yaşayan yerel halk dersek yanlış olmaz. Avustralya ve çevre adalarda yaşayan siyah tenli bu insanların, varsayımlara göre Güney Asya'dan göç ederek deniz yoluyla bu topraklara geldikleri düşünülmekte. Fakat bu sadece bir düşünceden öteye gidemiyor çünkü Aborjinler, herhangi bir Asya halkıyla akrabalık taşımıyorlar. Herhangi bir bilimsel kanıt Aborjinlerin kökeninin Asya halklarına dayandığını ortaya koyamıyor. Aborjinlerin Okyanus'un diğer köşesindeki Polenezyalılarla da herhangi bir akrabalıkları bulunmıyor. Bilimsel olarak ortaya koyulabilen tek şey, Aborjinlerin "Okyanusya" olarak adlandırılan bölgede bundan yaklaşık 40.000 ila 80.000 yıl önce ortaya çıktıklarıdır. Bugün "Aborjinler aslında kimdir?" sorusunun hala kesin bir yanıtı bulunmamaktadır. 

2/ 15
İnsanlığın kayıp çocukları Aborjinler

2. Aborjin ne demektir?"Aborjin" kelime manası olarak bu halkın varlığına dair manidar bir anlama gelmekte. "Ab" İngilizce bir "den, dan" eki olarak kullanılır. Origin ise tahmin edeceğiniz üzere Original yani Orjinal manasının özü olarak "Köken" anlamında kullanılır. Aborjin, "Kökten, kökenden" diyebileceğimiz bir anlamda kullanılmakta. Kökeni başka bir millete dayandırılamayan bir ırk için uygun bir isim değil mi? 

3/ 15
İnsanlığın kayıp çocukları Aborjinler

3. Aborjinlerin toplum yapısı


Aborjinler kabile hayatı yaşayan bir sosyal yapıya sahiptirler. Koori, Murri, Anangu ve Yapa gibi bugün hala varlığını sürdüren Aborjinler, kabile altı topluluklar altında da birbirlerinden ayrışırlar. Misal, çölde yaşadıkları için "Çölden gelen" anlamında Anangu ismiyle anılan Aborjinler kendi aralarında Luritja ve Antikirinya olarak bölünmüşlerdir. İngiliz istilasından önce Avustralya'da bir milyona yakın sayıda Aborjin'in yaşadığı düşünülüyordu. İstilacılara karşı direnen Aborjinlere uygulanan soykırımlar ve Aborjin halkının haklarının tanınmaması sebebiyle ellerinden topraklarının alınması sonucu, yerli halkın nüfusu 1900'lerin ilk yarısında 45.000'e düşmüştü. 1960 sonrasında Avustralya hükümetinin Aborjinlerin haklarını tanımasıyla koruma altına alınan yerlilerin bugün nüfusu 400.000 civarındadır. 

4/ 15