İstanbulun bilinmeyen yönleri

İstanbulun bilinmeyen yönleri

Fatih Sultan Mehmet’in kente girdiği güne dek kentliler birey olarak kendilerine “Romaioi” yani “Romalı” diyorlardı.

1/ 23
İstanbulun bilinmeyen yönleri

Hatta, İstanbul’un fatihi 2. Mehmet’in diğer bir unvanı da “Roma İmparatoru”ydu

2/ 23
İstanbulun bilinmeyen yönleri

Beyoğlu ilk kez 1856-57’de aydınlatıldı. O güne dek İstanbul geceleri kapkaraydı.

3/ 23
İstanbulun bilinmeyen yönleri

Sadece belirli günlerde ve Ramazan gecelerinde bazı meydanlar ile önemli geçiş yerleri, katrana batırılmış bezlerin yakılmasıyla aydınlatılırdı.

4/ 23