Kıyamet ne zaman kopacak?

Kıyamet ne zaman kopacak?

Kıyamet ne zaman kopacak?

Kıyamet ne zaman kopacak? Kıyâmet alâmetleri nelerdir? Soru: Kıyâmet ne zaman kopacaktır, belli başlı alâmetleri var mıdır?

* Kıyâmetin ne zaman kopacağı bildirilmemiş, (Onu ancak Allah bilir) buyurulmuştur. (A'râf 187, Ahzâb 63)

1/ 27
Kıyamet ne zaman kopacak?

2-Kıyâmetin kopmasına yakın çeşitli alâmetler çıkacaktır. Kurân-ı kerîmde buyuruluyor ki: (Rabbinin ba'zı âyetleri [alâmetleri] geldiği gün, önce îmân etmemiş veya îmânında bir hayır kazanmamış olana, o günkü îmânı fayda vermez.) [En'âm 158]

2/ 27
Kıyamet ne zaman kopacak?

Bazı âyetlerden maksat, Güneş'in batıdan doğması gibi Kıyâmet alâmetidir. On büyük alâmet çıkmadıkça Kıyâmet kopmıyacağı hadîs-i şerîfle bildirmiştir.

3/ 27
Kıyamet ne zaman kopacak?

Büyük alâmetler: 1- Mehdî gelecektir. Babası Abdullah, annesi Âmine'dir. Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki:

4/ 27