Ne kadın ne erkek

Asya'nın üçüncü cinsiyeti...

Ne kadın ne erkek

Hindistan, Pakistan ve Bangladeş'te yaşayan ve 'üçüncü cinsiyet'e sahip insanlar olarak anılan Hijralar'ın kökenleri Babür İmparatorluğu dönemine dayanıyor.

1/ 23
Ne kadın ne erkek

Hijralara, içinde bulundukları topluma göre çeşitli sosyal roller biçiliyor. Aileleri tarafından reddedilen veya onlardan kaçan erkek çocukları evlat edinerek devamlılıklarını sürdüren Hijralar çoğunlukla genelevlerde çalışarak yaşamlarını idame ettiriyorlar.

2/ 23
Ne kadın ne erkek

Pakistan'dakiler, tamamı Hijralardan oluşan iyi organize olmuş ve gurular tarafından yönetilen topluluklar halinde yaşıyorlar.

3/ 23
Ne kadın ne erkek

Hijralığa geçişin tamamen ilkel koşullarda gerçekleştirilen hadım operasyonuyla başladığı belirtilirken, Mumbai'deki sağlık organizasyonu Humsafar Fonu'nun raporuna göre sağlık ocaklarını ziyaret eden Hijraların sadece yüzde 8'i hadım edilmiş halde.

4/ 23