Şehirlerin isimleri nereden geliyor

Türkiye'deki illerin geçmişteki isimleri.

Şehirlerin isimleri nereden geliyor

İZMİR
Homeros destanına göre adı, Kıbrıs Kralı Kinyras'ın kızı Smyra'dan gelir...

1/ 15
Şehirlerin isimleri nereden geliyor

ANKARA:
Bazı kaynaklarda Enguru denir. Kimine göre "Üzüm" anlamındaki Engür'den ya da "Koruk" anlamındaki "Aguirada"dan türetilmiştir.

2/ 15
Şehirlerin isimleri nereden geliyor

ERZURUM:
"Ardı Rum" kelimesinden gelir. Yani "Rum toprağı demektir.

3/ 15
Şehirlerin isimleri nereden geliyor

GAZİANTEP:
Eski adı Ayıntab'dı. Kelime anlamı, "pınarın gözü" demekti. Halk, zamanla Antep dedi.

4/ 15