Tarihin en garip vergileri

Tarihin en garip vergileri

Tarihin en garip vergileri

Sakal vergisinden sabun vergisine devletlerin tarihte uyguladığı en tuhaf vergiler.

1/ 13
Tarihin en garip vergileri

Özgürlük vergisi
Antik Roma'da köleler belli bir süre sonunda veya bedel ödeyerek özgürlüklerine kavuşabiliyordu. Roma devleti, bedel ödeyerek özgür kalan kölelerin özgürlükleri için vergi ödemesini istiyordu.

2/ 13
Tarihin en garip vergileri

Sabun vergisi
Ortaçağ'da Avrupalı devletler sabuna vergi uyguluyordu. Sabun vergisi İngiltere'de 1835'e kadar yürürlükte kaldı.

3/ 13
Tarihin en garip vergileri

Şömine vergisi
1660 yılında İngiltere şöminelere vergi uygulamaya başladı. Halk da vergiden kaçmak için şöminelerinin önünü tuğlayla kapattı. Vergi 1689'da yürürlükten kalktı.

4/ 13