Tarihin en güçlü 15 devleti

Tarihin en güçlü 15 devleti

Tarihin en güçlü 15 devleti

Makedonya İmparatorluğu (MÖ 336 - MÖ 323)

1/ 31
Tarihin en güçlü 15 devleti

Büyük İskender (III Aleksandros) tarafından kurulan ve sadece 13 yılda süper güç haline gelip yıkılan kısa süreli Avrupa ve Orta Doğu süper gücü devletiydi.

2/ 31
Tarihin en güçlü 15 devleti

Roma İmparatorluğu (MÖ 27 - MS 395)

3/ 31
Tarihin en güçlü 15 devleti

Milattan önce 27 yılında kurulan Roma İmparatorluğu döneminin Avrupa'daki süper gücüydü. Ülkenin çeşitli sebeplerden Doğu-Batı Roma olarak bölünmesiyle gücünü kaybetmiştir.Kuruluşundan ikiye ayrılışına kadar süper güç kalmıştır.

4/ 31