Zebra yılanı bukalemonu affetmedi

Zebra yılanı bukalemonu affetmedi

Zebra yılanı bukalemonu affetmedi

Desenlerinden dolayı zebra yılanı olarak adlandırılan bu sürüngen korkunç bir avcıdır.

1/ 26
Zebra yılanı bukalemonu affetmedi

En çok kertenkele ve bukalemon peşinde koşar.

2/ 26
Zebra yılanı bukalemonu affetmedi

Avlarının hereketini çok uzaktan algılayan zebra yılanının bu kez hedefi bir bukalemon oldu.

3/ 26
Zebra yılanı bukalemonu affetmedi

4/ 26