Gupse Özay nasıl zayıfladı?

Gupse Özay nasıl zayıfladı?

Gupse Özay nasıl zayıfladı?

Se­nar­yo­su­nu yaz­dı­ğı 'De­li­ha' fil­mindeki rolü nedeniyle 15 ki­lo alan oyuncu Gup­se Özay, eski haline dönmek için Bod­ru­m’­da de­toks kam­pı­na gir­di...

1/ 10
Gupse Özay nasıl zayıfladı?

Gup­se Öza­y’­ın özel bir kampta za­yıf­la­ma prog­ra­mı­na ka­tıl­dı­ğı or­ta­ya çık­tı. Özay, kampta 2 gün­de 4 ki­lo vermeyi başardı...

2/ 10
Gupse Özay nasıl zayıfladı?

İçin­de pa­zı, kır­mı­zı la­ha­na, so­ğan, şe­ker pan­ca­rı gi­bi 13 seb­ze­nin ol­du­ğu çor­ba­dan içen Özay, ay­rı­ca ödem atı­cı özel­li­ği olan hi­ma­la­ya tuz­lu kür uy­gu­lu­yor...

3/ 10
Gupse Özay nasıl zayıfladı?

Oyun­cu ay­nı za­man­da buğ­day, çi­men su­yu ve bit­ki çay­la­rı­nın ya­nı sı­ra vol­ka­nik kil içe­ren sha­ke isim­li içe­cek­le faz­la ki­lo­la­rın­dan kur­tu­lu­yor...

4/ 10