Hurda arabaya servet harcadı!

Hurda arabaya servet harcadı!

Hurda arabaya servet harcadı!


Acun Ilıcalı da tıpkı Cem Yılmaz gibi klasik otomobil tutkunu çıktı. Ilıcalı, 30 bin liraya hurda olarak aldığı 1952 model Kaiser marka araca 250 bin lira harcadı.
 

1/ 6
Hurda arabaya servet harcadı!


Spor ve lüks oto­mo­bil­le­re tut­kun­lu­ğuy­la bi­li­nen Acun Ilı­ca­lı, Cem Yıl­ma­z’­ın izin­den git­me­ye baş­la­dı.
 

2/ 6
Hurda arabaya servet harcadı!

Ün­lü ko­med­yen gi­bi kla­sik oto­mo­bil­le­re me­rak sa­ran Ilı­ca­lı, ser­vet de­ğe­rin­de­ki ara­ba ko­lek­si­yo­nu­na 1952 mo­del Kai­ser Henry Js mar­ka bir kla­sik ek­le­di.

3/ 6
Hurda arabaya servet harcadı!

KENDİSİ TASARLADI

Kay­bol­ma­ya yüz tut­muş oto­mo­bi­li 30 bin li­ra­ya hur­da ola­rak alan ün­lü ya­pım­cı, ara­cı­nı zev­ki­ne gö­re top­la­tıp mo­di­fi­ye et­tir­mek için 250 bin li­ra har­ca­dı.

4/ 6