Çok sakız çiğneyenler dikkat

Çok sa­kız çiğ­ne­mek çe­ne ek­lem­le­rin­de ra­hat­sız­lık­la­ra yol açı­yor. Her ko­nu­da ol­du­ğu gi­bi sa­kı­zın da ço­ğu za­rar azı şe­ker­siz­se ya­rar.

Çok sakız çiğneyenler dikkat

Çok sakız çiğneyenlerde çene eklemi rahatsızlıklarının daha fazla görüldüğünü belirten İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Görevlisi ve Dentram Diş Sağlığı Klinikleri Kurucusu Prof. Dr. Serhat Yalçın, “Her konuda olduğu gibi sakızın da azı karar çoğu zarar” dedi.

1/ 8
Çok sakız çiğneyenler dikkat

Yalçın, çene hareketlerinde kısıtlılık olanların, çenesinden ses gelenlerin, kulağı ra­hat­sız ol­ma­dı­ğı hal­de ku­lak­ta ağ­rı his­se­den­le­rin çe­ne uz­ma­nı­na git­me­le­ri­ni tav­si­ye et­ti.

 

2/ 8
Çok sakız çiğneyenler dikkat

Minyon ve zayıf kadınlarda çene rahatsızlıklarının daha fazla göründüğünü aktaran Prof.  Yalçın, “Çok sakız çiğneyenler ile çene yapısı daha narin olanlarda çene eklemlerinde daha sık rahatsızlık oluyor. Yapılarından ötürü kadınlarda çene rahatsızlıkları erkeklere oranla daha fazla görülüyor” şeklinde konuştu.

 

3/ 8
Çok sakız çiğneyenler dikkat

Sakız çiğnemenin çürük oluşumunu azaltması gibi kanıtmanmış faydaları var.

4/ 8