Dünyayı değiştiren buluşlar

Tarih boyunca insanoğlunun keşfettiği en önemli buluşlar..

Dünyayı değiştiren buluşlar

Dünyayı değiştiren icatlar

Ateş İnsanlığın gelişiminde en büyük rol oynayan gelişme kuşkusuz ateşin keşfedilmesidir. Ateş, ilk başlarda bilinçli olarak kullanılmasa da daha sonraları kontrol altına alınabilmiştir. Ateşin tam olarak nasıl keşfedildiği bilinmese de, yakılabilecek ilk kıvılcımın çakmak taşının piritlere sürtülerek ortaya çıktığı savunulmaktadır. Tam tarihi ve nasıl keşfedildiği bilinmeyen ateşin insanlığın bugünlere gelmesine sağladığı katkı tartışılamaz.

1/ 16
Dünyayı değiştiren buluşlar

Tekerlek

Günümüzde bir çok teknolojik cihazın keşfine sebep olan bir diğer önemli gelişme olan tekerlek, muhtemelen insanların ağaç kütüklerini bir noktadan diğer bir noktaya ulaştırmak için yuvarlayarak götürdükleri dönemde bulundu. M.Ö 3500 yıllarında keşfedildiği ileri sürülen tekerlekler, büyük bir iş verimi oluştururken, ticaretin ve ulaşımın keşfedilmesine de zemin sağladı.

2/ 16
Dünyayı değiştiren buluşlar

Yazı

Tarihçiler, yazıyı ilk bulan milletin Sümerliler olduğunu söylese de, daha yenilikçi yaklaşımlar yazının Mısır’da bulunduğunu savunuyor. Belki de dünyada aynı anda iki uygarlık tarafından aynı anda keşfedilmiştir. Yazının icadı, insanlık tarihinde bilim adına atılmış ilk ve en büyük gelişmedir.

3/ 16
Dünyayı değiştiren buluşlar

Pusula

Pusula, eski Çin’de, Qin hanedanlıklarındaki büyücülerin sayesinde keşfedilen bir araç. Büyücülerin kullandıkları mıknatısların belli bir düzlemde bir yönü gösterdiği keşfedildikten sonra, geliştirilmeye başlanan pusula, 850 ile 1050 yılları arasında manyetize edilmiş bir iğnenin yuvarlak bir kaba konulmasıyla bugünkü halini aldı. Pusula, insanlık tarihinde ileriki çağlarda kıtaların keşfedilmesinde büyük rol oynadı.

4/ 16