Kıdemli başçavuştan albaya mobbing davası 

Kıdemli başçavuştan albaya mobbing davası 
Güncelleme:

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli kıdemli başçavuş A.A., albay M.Ö. hakkında mobbing iddiasıyla tazminat davası açtı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli kıdemli başçavuş A.A.,  albay M.Ö.'nün kendisine iki ayda 4 kez disiplin cezası yazarak, mobbing (bezdiri) uyguladığı iddiasıyla 10 bin TL'lik tazminat davası açtı.

A.A., M.Ö'nün uyguladığını öne sürdüğü ağır mobbingin kişilik haklarına, iletişimine, sosyal statüsüne, resmi sıfatıma hem de bilimsel çalışmalarla ortaya konulmuş tüm maneviyatına karşı yapıldığı gerekçesiyle İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı. A.A., dava dilekçesinde, disiplin cezalarına karşı savunmalarında uğradığını iddiia ettiği mobbingi anlattı ve aylardan beri anlamsızca ve sistematik olarak psikolojik baskı altında olduğunu, kendisine yapılan muamelenin Türk Ceza Kanunu'nda yer alan  kamu görevlisinin işkence yapması suçunu oluşturduğunu yazdı.

25 YILLIK ASKER 

A.A., dilekçesinde, M.Ö'nün asli görevinden uzaklaştırarak cezalandırma maksadıyla kendisini yetkisi olmadığı halde il dışı ve il içi sevk ve nakil görevlerine gönderdiğini belirterek, "Komutanım bana yazdığı yazıda, yönergelerin açıkça bana verdiği yetkiyi, böyle bir yetkim olmadığı şeklinde yazıya dökerek yetkilerimi gasp etti. 2018 yılı sicil notunun 25 yıllık meslek hayatında aldığım sicil ortalamasının altında olduğunu düşünüyorum" dedi.

 Albay M.Ö.'yü kendisine karşı doğru olmayan isnatlarda bulunduğu iddiasıyla geçtiğimiz yıl 18 Temmuz'da şikayet ettiğini belirten A.A., soruşturma yapılmadan şikayetinin red olduğunu yazdı. A.A.,  30 Ekim 2017de ise Jandarma İl Komutanlığı'na verdiği şikayet dilekçesinde  M.Ö'nün kendisine ağır hakaretlerde bulunduğunu iddia etti. 

10 BİN TL İSTİYOR 

Albay M.Ö.'nün amacının arka arkaya gelen disiplin cezalarıyla 20 disiplin puanı doldurarak, bu yolla meslekten çıkarılmasının hedeflendiğini ileri süren A.A.,  mobbing davasının kabul edilerek 10 bin TL tazminata hükmedilmesini mahkemeden istedi. 

DİSİPLİN CEZALARI İPTAL EDİLDİ

A.A'nın İdare mahkemesinde iptal edilen disiplin cezası ise dava dosyasında şöyle yer aldı; 

A.A.'ya, geçtiğimiz yıl 17 Mayıs'tan itibaren  2 ay içinde  M.Ö.  tarafından 4 kez disiplin cezası kesildi. M.Ö. cezalara gerekçe olarak, "Bazı isteklerini yerine getirmemek, kişisel menfaat sağlamak, görev ve sorumluluktan kaçmak gibi amaçlarla hastalığını abartmak veya olmadığı halde rahatsızlığı varmış gibi göstererek günlük mesaisinin bir kısmana katılmamayı alışkanlık haline getirmek" olarak gösterdi. Disiplinsizlik nedeniyle kıdemli başçavuşa "3 gün aylıktan kesme ve 3 ceza puanı" cezası ile cezalandırıldı. Cezaların hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle idare mahkemesine dava açan A.A.,  amirinin emirlerine itiraz etmediğini, onu eleştirmediğini söyledi.  Annesinin engelli ve bakıma muhtaç olduğunu belirten A.A.,  bu durumun sağlık raporları ile de sabit olduğunu kendisinin bacağından ve kalçasından rahatsız olduğunu bu nedenlerle de şehir dışında görevlendirilmemesi gerektiğini öne sürerek cezanın iptalini istedi. 

İstanbul Valiliği ise A.A'nın  sevk ve nakillere gitmemek için hastalığını bahane ettiğini, annesinin sağlık raporlarında ağır engelli olmadığı belirtilmesine rağmen görev yaptığı yerlerde görev ve nöbet hizmetlerinden muaf tutulmayı talep ettiğini ileri sürdü. Daha önceden bir yıl nöbetten muaf tutulduğunu belirten idarenin avukatı, A.A.'nın bu durumu alışkanlık haline getirerek kendisine kişisel menfaat sağladığı gerekçesiyle davanın reddini istedi. 

CEZALAR İDARE MAHKEMESİNDE İPTAL OLDU 

İdare mahkemesi ise soruşturma açılıp soruşturmacı tayin edilmeksizin A.A.'nın sadece disiplin amiri tarafından savunmasının alındığını, savunmasındaki hususların araştırılmadan disiplin amiri tarafından ceza verilmesi nedeniyle cezayı iptal etti.

DHA