SGK'dan asgari ücret için yeni genelge

Sosyal Güvenlik Kurumu, Toplu iş sözleşmesine tabi iş yerlerinden, emekli çalışanlara, prim borcu olanlardan, ev hizmetlerine kadar işçi başına aylık 700 lira olarak belirlenen yeni asgari ücret desteğinin nasıl uygulanacağına ilişkin bir genelge yayımladı.

Geçen yıl işçi başına aylık 500 TL olarak uygulanan asgari ücret desteği bu yıl 700 liraya çıkartılmıştı. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın aktardığına göre Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) yayımladığı genelgeyle geçen yılın aynı ayında çalıştırılan prime esas kazancı günlük 671 TL (aylık 20.130 TL) olan işçi sayısını geçmemek üzere bu yıl SGK’ye bildirilen prime esas kazançlarda işçi başına günlük 23,33 TL (aylık 700 TL) prim indirimi yapılacak ve prim desteği 2024 yılı Ocak – Aralık döneminde uygulanacak. 2024 yılı içinde ilk defa faaliyete geçen iş yerlerinden bildirilen işçilerin ise tamamı için günlük 23,33 TL prim indirimi desteği sağlanacak. Prim desteği İşsizlik Fonu'ndan finanse edilecek.

Toplu iş sözleşmesine tabi iş yerleri

Yer altı maden iş yerlerinde en düşük ücret asgari ücretin iki katından az olamayacağı için bu iş yerlerinde günlük 1.789 TL (aylık 53.670 TL) limiti uygulanacak. Toplu iş sözleşmesine tabi iş yerlerinde ise günlük 1.341 TL (aylık 40.230 TL) sınırı dikkate alınacak.

Gerekli koşulları sağlayan işçiler için asgari ücret desteği SGK tarafından doğrudan başlatılacak. Asgari ücret desteği esas olarak özel sektör işverenlerine sağlanıyor. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamındaki kamu idarelerine ait kadro ve pozisyonlarda işçi çalıştıran işverenler destekten yararlanamıyor. Diğer kamu işverenleri yararlanabiliyor. Destekten yararlanmaması gereken işverenlerin SGK’ya başvurarak desteğin sona erdirilmesini istemesi gerekiyor.

Emekli işçiler

Emekli işçiler sosyal güvenlik destek primine (SGDP) tabi çalışıyorlar. SGDP’ne tabi işçiler için asgari ücret desteği sağlanmayacak. Geçen yıl çalıştırılan işçi hesabında da dikkate alınmayacaklar.

Yasal süresi içinde verilmeyen beyannameler
Destekten yararlanılabilmesi için 2024 yılında aylık prim ve hizmet belgelerinin / muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresi içinde verilmesi gerekiyor. Yasal süresi dışında verilen ve gün sayısını artıracak mahiyetteki ek prim ödeme gün sayıları destekten yararlanılacak gün sayılarının hesaplanmasında dikkate alınmayacak. Buna karşılık yasal süresi dışında verilen ve gün sayısını azaltacak mahiyetteki prim gün sayıları dikkate alınacak.

Prim borcu olan işverenler

Asgari ücret desteğinden yararlanılabilmesi için 2024 yılında SGK’ya vadesi geçmiş borcun bulunmaması veya borcun çeşitli kanunlar gereğince yapılandırılmış ya da taksitlendirilmiş olması gerekiyor. SGK’ya borcu bulunan işverenler, söz konusu borç ödenmediği veya yapılandırılmadığı takdirde destekten yararlanamayacaklar.

Bu durumdaki işverenler, borcu ödedikleri veya yapılandırdıkları tarihten itibaren destekten yararlanmaya başlayacaklar.

Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla çalıştırılan sigortalılar

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ek 9’uncu maddesi uyarınca ev hizmetlerinde ay içinde 10 gün ve üzerinde gündelikçi, çocuk bakıcısı, hasta bakıcı çalıştıran işverenler ile konut kapıcısı çalıştıranlar da asgari ücret desteğinden yararlanabilecek. Bu kişileri çalıştıran işverenlere sağlanan destek tutarı, ödeyecekleri primden mahsup edilecek. Böylece ev hizmetlerinde çalıştırdıkları bakıcı, gündelikçi gibi işçiler ile kapıcılar için her ay 700 TL daha az prim ödeyecekler. İlk defa bakıcı ve gündelikçi çalıştıranlar da destekten yararlanacaklar.

Sonraki Haber