İlaç fiyatlandırmada Euro kuru sabit kaldı

İlaç fiyatlandırmasında 2023 yılında belirlenen Euro/TL değeri 2024 yılında da uygulanacak.

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bugünden itibaren yürürlüğe giren karara göre, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırmasında kullanılacak Türk lirası cinsinden 1 avro değeri 2024 yılı için de uygulanmaya devam edecek, kararın ilgili hükümleri uyarınca bu konuda ayrıca yeni 1 avro değerlemesi yapılmayacak.

Türkiye'de beşeri ve tıbbi ürünlerin fiyatlandırılması "Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar" ve kararın uygulama esaslarını belirten "Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ" hükümleri doğrultusunda yapılıyor.

Edinilen bilgiye göre, mevzuat kapsamında beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk lirası cinsinden 1 avro değeri, bir önceki yılın, yıllık ortalama avro değerinin yüzde 60'ı olarak belirleniyor ve Fiyat Değerlendirme Komisyonu tarafından her yılın ilk 45 günü içerisinde ilgili hesaplama yöntemine göre 1 avro değeri ilan ediliyor.

İlaçların piyasaya arzının devamlılığının sağlanması ve sağlık hizmetinin kesintisiz sürdürülebilmesi amacıyla 2024'ün ilk 45 günü içerisinde güncellenecek 1 avro değeri, 16 Aralık 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 17,5483 lira olarak belirlenmişti.

Dolayısıyla bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı, sadece şubat ayında yayımlanması gereken avro değeri için geçerli. Şubat sonrası için ihtiyaç görülen herhangi bir zamanda yayımlanacak yeni bir kararname ile tekrar fiyat düzenlenmesi yapılmasının önünde herhangi bir engel bulunmuyor.

Sonraki Haber