İstanbul'da özel hastanelerde 100 hekim virüse yakalandı!

İstanbul Tabip Odası tarafından hazırlanan koronavirüs raporunda özel hastanelerde yaklaşık 100’ü hekim 200 sağlık çalışanının enfekte olduğu belirtilerek sağlıkta özelleştirme politikasından vazgeçilmesi istendi.

İstanbul’daki kamu hastanelerinin salgındaki durumuna ilişkin bir rapor hazırlayan İTO dün de kentteki özel hastaneledeki süreci aktardı. Raporda özel hastaneleride yaşanan sorunlara madde madde şöyle özetlendi;

- Covid-19 tanısı ya da şüphesiyle İstanbul’da özel hastanelerde yaklaşık bin hasta yatmakta. 100 civarında hasta ise yoğun bakımda.

- Bu hastanelerde 100’den fazla hekim 200’den fazla sağlık çalışanı enfekte oldu.

- Pandemi hastanesi ilan edilen birçok özel hastane hazırlıksız yakalandı. Halen maske, önlük, eldiven, gözlük, vb. malzeme eksikliği bu durumu kanıtlamakta.

- Özel hastanelerde sadece bakanlığın belirlediği merkezlere gönderilen testler ve yoğun bakımdan ücret alınmamakta. Diğer tüm işlemler ücretli.

- Bazı hastanelerde kaynağı bilinmeyen testler parası olan hastalara uygulanmakta.

- Hasta başı çalışmaya zorlanan ve şirket kurdurulan hekimler şimdi neredeyse ücretsiz çalışmaya itilmekte.

- Bazı özel hastaneler COVİD-19’lu hasta bakmayıp, “temiz hastaneyiz” reklamı yaparak diğer hastanelerin “müşteri”lerini kapmaya çalışmakta.

- Yaşananlar kamu kaynaklarıyla beslenerek büyütülen özel hastanecilik sisteminin, sağlıkta özelleştirme politikalarının toplum sağlığı için ne kadar zararlı olduğunu göstermekte.

ÖZEL HASTANELER KAMUYA GEÇMELİ

İTO, özel hastanelerde yaşanan kaosa karşı şu önerilerde bulundu:

- Salgın nedeniyle tüm özel sağlık kuruluşları kamu kontrolüne geçirilmeli, hizmet parasız olmalı

- Yoğun bakım eksiklikleri, çalışanların koruyucu bakım eksiklikleri bakanlık tarafından hızlıca giderilmeli.

- Özel hastanelerde çalışan hekimlerin gelirleri garanti altına alınmalı.

- Hekimlerin, sağlık çalışanlarının ücretsiz izne çıkarılması, işten çıkarılması yasaklanmalı.

- Hiçbir özel hastanenin “batmasına” seyirci kalınmamalı gerekirse bakanlıkça devralınmalı.

Raporda, “Özelleştirmeci “Sağlık Reformu” politikalardan vazgeçilerek kamucu sağlık politikalarına dönülmeli” denildi.

Sonraki Haber