Zeytinlik talanı torbadan çıkarıldı

AK Parti'nin torba yasa teklifi içerisinde yer alan zeytinlik alanların talanın önünü açacak olan madde muhalefetin ve çevrecilerin tepkisi sonrasında torba yasadan çıkarıldı.

AK Parti milletvekillerinin imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) verilen Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin içerisinde yer alan zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılmasını sağlayacak düzenleme hem muhalefetin hem de çevrecilerin tepkisini çekmişti.

AK Parti'nin torba yasa teklifi içerisinde yer alan zeytinlik alanların talanın önünü açacak olan madde muhalefetin ve çevrecilerin tepkisi sonrasında torba yasadan çıkarıldı.

NE OLMUŞTU?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın hazırladığı ‘Maden Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ ile zeytinliklerde maden çalışmalarının önü açılmıştı. Danıştay’ın aldığı iptal kararlarıyla yönetmelik tam olarak uygulanamamıştı.

 Bunun üzerine, AK Parti milletvekillerinin hazırladığı ve benzer yönde düzenlemeler içeren ‘Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ geçen hafta TBMM Başkanlığı’na sunulmuştu.

Teklife göre; Maden Kanunu'na eklenecek geçici maddeyle ruhsat sahibi veya rödovansçı olan gerçek veya tüzel kişiler tarafından yürütülen madencilik faaliyetlerinin, tapuda zeytinlik olarak kayıtlı alanlar veya fiili olarak üzerinde zeytinlik bulunan alanlara denk gelmesi ve faaliyetlerin başka alanlarda yürütülmesinin mümkün olmaması durumunda, zeytin sahasının madencilik faaliyeti yürütülecek kısmının, izin verilecek maden sahalarının bulunduğu ilçe ve il sınırlarına öncelik vermek suretiyle taşınmasına, sahada madencilik faaliyetleri yürütülmesine ve bu faaliyetlere ilişkin geçici tesisler inşa edilmesine, kamu yararı dikkate alınarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından izin verilebilecekti.

Sonraki Haber