Kazanç sahipleri ayıplı mal ve hizmetlerde Tüketici Hakem Heyetlerine başvurabilir mi ?

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük yazdı: Kazanç sahipleri ayıplı mal ve hizmetlerde Tüketici Hakem Heyetlerine başvurabilir mi ?

Levent Küçük levent80@gmail.com

Son zamanlarda Derneğimize ulaşan bazı ticari ve mesleki kazanç sahipleri, ofislerinde veya işyerlerinde kullanılmak üzere satın aldıkları beyaz eşya, kahverengi eşya, telefon, klima, bilgisayar veya yazıcı benzeri ürünlerin kısa sürede ayıplı mal haline geldiğini belirterek, bu ayıplı malları iade etme, değiştirme veya onarılmasını sağlama gibi yasal hakları konusunda bilgi edinmek istiyorlar.

Bilindiği üzere, yürürlükteki 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamına tüketici işlemleri girmekte olup, ayıplı mal veya hizmetlere ilişkin uyuşmazlıkların ya da maddi zararların giderilmesinde, taraflardan birinin mutlaka tüketici olması şartı bulunmaktadır. Ayrıca, mesleki veya ticari amaçla hareket edenler, tüketici sayılmamaktadır.

Durum böyle olunca, mesleki veya ticari kazanç sahiplerinin, ayıplı mal ve hizmetlere ilişkin maddi zararlarının giderilmesinde, tüketici hakem heyetlerine başvuru hakları bulunmamaktadır.

Ticari veya mesleki kazanç sahipleri, Türk Borçlar Kanunu ve Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde yasal haklarını arayabilirler. Ticaret ve Meslek Odalarına başvuru yapabilirler. Bu şekilde hukuki yolla uyuşmazlık çözümünü “Bu uzun iş, uğraşamayız” karşılığını verip, sorunlarını kendileri çözme arayışını tercih ediyorlar.
Günümüzün ofis ve işyerlerinde, bir konutta bulunan çeşitli ürünler kullanılmakta, faaliyetleri sürdürmenin gereği olarak tüketim maddeleri satın alınmaktadır.

Bu açıdan, ticari veya mesleki kazanç sahiplerinin, yatırım veya ticarete konu mal ve hizmetleri ile tüketime yönelik mal ve hizmetleri arasında bir ayırım yapılarak, tüketime yönelik mal ve hizmetlerine ilişkin uyuşmazlıklarda (Ayıplı mal veya ayıplı hizmet) tüketici hakem heyetlerine başvuru yapmaları sağlanabilir veya tüketici hakem heyetleri benzeri bir yasal başvuru müesseseleri oluşturabilir.

Bu yolla, ticari ve mesleki kazanç sahiplerinin ayıplı mal ve hizmetlere ilişkin uyuşmazlıkları, daha kolay ve hızlı sonuçlanabilir.

Bu konuda yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır. Kamuoyunun ve yetkililerin dikkat ve değerlendirmesine sunuyoruz.

Saygılarımızla.

Levent KÜÇÜK
Genel Başkan
Tüketiciler Derneği (TÜDER)

">

Son zamanlarda Derneğimize ulaşan bazı ticari ve mesleki kazanç sahipleri, ofislerinde veya işyerlerinde kullanılmak üzere satın aldıkları beyaz eşya, kahverengi eşya, telefon, klima, bilgisayar veya yazıcı benzeri ürünlerin kısa sürede ayıplı mal haline geldiğini belirterek, bu ayıplı malları iade etme, değiştirme veya onarılmasını sağlama gibi yasal hakları konusunda bilgi edinmek istiyorlar.

Bilindiği üzere, yürürlükteki 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamına tüketici işlemleri girmekte olup, ayıplı mal veya hizmetlere ilişkin uyuşmazlıkların ya da maddi zararların giderilmesinde, taraflardan birinin mutlaka tüketici olması şartı bulunmaktadır. Ayrıca, mesleki veya ticari amaçla hareket edenler, tüketici sayılmamaktadır.

Durum böyle olunca, mesleki veya ticari kazanç sahiplerinin, ayıplı mal ve hizmetlere ilişkin maddi zararlarının giderilmesinde, tüketici hakem heyetlerine başvuru hakları bulunmamaktadır.

Ticari veya mesleki kazanç sahipleri, Türk Borçlar Kanunu ve Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde yasal haklarını arayabilirler. Ticaret ve Meslek Odalarına başvuru yapabilirler. Bu şekilde hukuki yolla uyuşmazlık çözümünü “Bu uzun iş, uğraşamayız” karşılığını verip, sorunlarını kendileri çözme arayışını tercih ediyorlar.
Günümüzün ofis ve işyerlerinde, bir konutta bulunan çeşitli ürünler kullanılmakta, faaliyetleri sürdürmenin gereği olarak tüketim maddeleri satın alınmaktadır.

Bu açıdan, ticari veya mesleki kazanç sahiplerinin, yatırım veya ticarete konu mal ve hizmetleri ile tüketime yönelik mal ve hizmetleri arasında bir ayırım yapılarak, tüketime yönelik mal ve hizmetlerine ilişkin uyuşmazlıklarda (Ayıplı mal veya ayıplı hizmet) tüketici hakem heyetlerine başvuru yapmaları sağlanabilir veya tüketici hakem heyetleri benzeri bir yasal başvuru müesseseleri oluşturabilir.

Bu yolla, ticari ve mesleki kazanç sahiplerinin ayıplı mal ve hizmetlere ilişkin uyuşmazlıkları, daha kolay ve hızlı sonuçlanabilir.

Bu konuda yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır. Kamuoyunun ve yetkililerin dikkat ve değerlendirmesine sunuyoruz.

Saygılarımızla.

Levent KÜÇÜK
Genel Başkan
Tüketiciler Derneği (TÜDER)

Tüm yazılarını göster