AYM'den o sektör için flaş grev kararı !

AYM'den o sektör için flaş grev kararı !
Güncelleme:

Anayasa Mahkemesi, binlerce kişinin çalıştığı şehir içi toplu taşıma hizmetleri ve bankacılık sektöründe grev veya lokavtın ertelenmesine imkan sağlayan düzenlemeyi iptal etti.

Anayasa Mahkemesi (AYM), şehir içi toplu taşıma hizmetleri ile bankacılık hizmetlerinde grev veya lokavtın ertelenmesine imkan tanıyan kanuni düzenlemeyi, Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etti. Söz konusu hizmetlerdeki grevler 'büyükşehir belediyelerinin şehir içi toplu taşıma hizmetlerini, bankacılık hizmetlerinde ekonomik veya finansal istikrarı' bozacağı gerekçesiyle ertelenebiliyordu. Yani bankacılıkta grev ekonomik veya finansal istikrarı bozduğu gerekçesiyle ertelenemeyecek. OHAL zamanında 'milli güvenlik' gerekçesiyle pek çok grev ertelenmişti.

AYM Genel Kurulu, CHP’nin iptal başvurusunu görüşerek karara bağladı. Yüksek Mahkeme, 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu´nun 63’üncü maddesinde grev ve lokavtın 60 gün ertelenmesi şartları arasında sayılan ‘büyükşehir belediyelerinin şehir içi toplu taşıma hizmetlerini, bankacılık hizmetlerinde ekonomik veya finansal istikrarı’ ifadesinin Anayasa’nın 13 ve 54’üncü maddelerine aykırı olduğuna oy birliğiyle karar verdi.

‘DEMOKRASİNİN İŞLEYİŞİ AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ’

Resmi Gazete´nin bugünkü sayısında yayımlanan iptal kararının gerekçesinde, karar verilmiş veya başlanmış olan kanuni bir grev veya lokavtın ertelenebilmesine izin verilmekle grev hakkına bir sınırlama getirildiğine dikkat çekildi. Demokrasinin işleyişi açısından önemli olan bu hakka getirilen sınırlamanın zorunlu bir toplumsal ihtiyacı karşılaması gerektiği vurgulanarak şöyle denildi:

“Bankacılık hizmetleri ile şehir içi toplu taşıma hizmetleri Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından kabul edilen toplum için yaşamsal nitelik taşıyan temel kamu hizmetlerinden değildir. Bankacılık hizmetlerinde yapılacak bir grevin belli bir seviyede ekonomik ve finansal istikrarı etkilemesi her zaman mümkündür.

‘GREV HAKKININ SINIRLAMASI KABUL EDİLEMEZ’

Demokratik bir toplumda temel hizmet sayılamayacak bir sektörde iktisadi kaygılarla Anayasa´nın tanıdığı grev hakkının sınırlanması kabul edilemez. Grev hakkının tanınmadığı durumlarda örgütlenme özgürlüğünün ve toplu sözleşme hakkının da anlamı kalmamaktadır.

Bu itibarla dava konusu kuralla toplum için yaşamsal nitelikte olmayan büyükşehir belediyelerinin şehir içi toplu taşıma hizmetleri ile bankacılık hizmetlerinde karar verilmiş veya başlanmış olan kanuni bir grevin ertelenmesi yönünde getirilen sınırlama demokratik toplum düzeninin gerekleriyle bağdaşmamaktadır.”

DHA