Emlak vergisi geri alınabiliyor mu ?

Emlak vergisi geri alınabiliyor mu ?

Mayıs ayı boyunca emlak vergilerinin ilk taksidi ödenecek fakat bu durumdan muaf olan kişiler ödemeyecek. Yanlışlıkla ödeyen kişiler parasını geri alabilecekler mi ?

Mayıs ayı sonuna kadar emlak vergilerinin ilk taksidi ödenebilecek. Ancak bu vergiden muaf olanlar da bulunuyor. Yanlışlıkla vergi ödeyen vatandaşlar bu ücretleri geri alabiliyor.

Emlak Vergisi'nden muaf olan ev hanımları, emekliler, hiç geliri olmayanlar, engelliler, gazi ve şehit yakınlarının bazıları bilmeden vergi ödemeye devam ediyor. Ancak ödenen 5 yıllık emlakVergisi'ni geri almak mümkün. 

Muafiyet formu veren Türkiye'de 24 milyon emlak vergisi mükellefi var. Belediyeler bu mükelleflerden milyarlarca lira vergi topluyor. Belediyelerin çoğu artan kaynak ihtiyacı nedeniyle vergi ödememesi gerekenlere de borç çıkarıyor.
Emlak Vergisi muafiyetinden faydalanmak isteyenlerin bağlı olunan belediyeye muafiyet formu doldurup vermesi gerekiyor.

Formlar belediyelerden ücretsiz temin edilebiliyor. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; belgenin bir defa verilmesi yeterli.

GERİ ALMAK MÜMKÜN

Yasaya göre; işsizler, sadece emekli maaşıyla geçinenler, ev hanımları, hiçbir geliri olmayanlar, gazi ve şehit dul ve yetimleri emlak vergisi ödemiyor. Ancak muafiyet başvurusu yapmadıkları için yüz binlerce kişiye borç çıkarılıyor. Belediyelerin muafiyet başvurusu yapanlara dahi borç çıkarttığı hatta bu borçları icra yoluyla tahsil etmeye çalıştığı ifade ediliyor. Bu durumdaki kişiler ödedikleri vergileri geri alabilir.

200 metrekare şartı yasaya göre; geliri sadece SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'ndan aldıkları emekli aylığından ibaret olanlar ile bunların dul ve yetimleri Emlak Vergisi ödemiyor. Bu imkandan faydalanmak için evin brüt alanının 200 metrekareyi aşmaması ve sadece 'bir'konutun olması gerekiyor. Bazı belediyeler 200 metrekare sınırını delip vergi almak için metrekareyi kağıt üzerinde artırıyor! Evi dışında arsası olan vergi ödüyor.

Emlak Vergisi için evde bizzat oturmak gerekmiyor. Emekli maaşı dışmda başka bir geliri olmayan, sahip olduğu meskeni kiraya verip kendisi de kirada oturması durumunda, indirimli vergi oranından yararlanıyor.

Emekli, kendi tek evini kiraya verip eşine, oğluna ya da kızma ait evde oturduğunda ise indirimli Emlak Vergisi'nden yararlanamıyor. Emlak Vergisi gayrimenkulün bulunduğu belediyelere peşin ödenebildiği gibi iki taksitte de ödenebiliyor.

FAİZ GELİRİ OLANLAR

Emeklinin bankada, birikimi ya da ikramiyesi nedeniyle faiz geliri varsa vergi ödüyor. Emekliler ve ev hanımlarının 2015'te 29 bin lirayı aşan mevduat faizi, repo, döviz hesabı faizi, fon payı geliri gibi geliri varsa 2016'da sıfır oranlı Emlak Vergisi'nden yararlanamıyorlar. 

İTİRAZLA İADESİNİ TALEP EDİN

Düzeltme dilekçesi yazın Emekliler, ev hanımları, işsizler, engelliler, gaziler, şehit dul ve yetimleri bilerek ya da bilmeyerek her yıl 100-500 lira arasında vergi ödüyor. Bu durumda olanlar, belediyelere itiraz, ederek geriye dönük 5 yıllık ödemelerin iadesini isteyebilir. Bunun için belediyenin emlak birimine bir 'düzeltme dilekçesi' verip durumu açıklayın. 'Vergi Usul Kanunu Madde 120/2'yi dayanak göstererek, ödediğiniz vergilerin iadesini talep edin.

Cevap süresi 60 gün Belediyeler düzeltme ve iade yapmak zorunda. Eğer düzeltme yapmazsa veya 60 gün içinde dilekçenize yanıt vermezse, Belediye Başkanlığı'na hitaben şikayet yolu ile düzeltme dilekçesi verin. Belediye Başkanlığı da olumsuz yanıt verirse veya 60 gün içinde yanıt vermezse, 30 gün içinde 'Vergi Mahkemesi'ne dava açm. Belediyeler, her dava için masraf artı 750 TL avukat parası ödeyeceği için olayı dava aşamasına götürme olasılığı daha az.

BU YIL EMEKLİ OLAN ÖDEYECEK

2016 yılı içinde emekli olanlar, bu yılın Emlak Vergisi'ni ödeyecek. Bu yıl emekli olanlar, koşulları taşıması ve belediyelere bildirimde bulunması halinde emekli olduğu tarihi izleyen yıldan (2017) itibaren sahip olduğu tek konut nedeniyle vergi ödemeyecek. 2015'te emekli olanlar 2016'dan itibaren Emlak Vergisi ödemeyecek.

Engelli kimlikle gidecek Engellilerin tek meskenleri için Emlak Vergisi'ni ödememeleri için, engelli olduklarını belgelemeleri yeterli. Bunun için engelli kimlik kartının fotokopisiyle dolduracakları formu belediyeye vermeleri yeterli. Bu durumdaki mükelleflerden ayrıca 'sağlık kurulu raporu' istenmiyor.