İşsizlik maaşı almanın ipuçları

İşsizlik maaşı almanın ipuçları

İşsizlik maaşı almanın ipuçları

İşsizlik maaşı nasıl alır, işsizlik maaşı almanın şartları nelerdir, istifa eden işsizlik maaşı alabilir mi, kaç gün içinde işsizlik maaşı için başvurulabilir? Bu soruların cevabını Sosyal Güvenlik Uzmanı Bünyamin Esen veriyor...

1/ 12
İşsizlik maaşı almanın ipuçları

İpucu 1: İstifa Eden İşsizlik Maaşı Alamaz Kendi isteği ve kusuru dışında işsiz kalan kişi, hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olması ve son üç yılda en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olması şartıyla işsizlik maaşına hak kazanır.

2/ 12
İşsizlik maaşı almanın ipuçları

Burada işten ayrılışın “kendi isteği ve kusuru dışında” olması çok önemlidir.

3/ 12
İşsizlik maaşı almanın ipuçları

Kendisi isteyerek işten ayrılan kişi (başka bir deyişle istifa eden kişi) işsizlik maaşı alamaz. Ancak 4857 sayılı İş Kanunu gereğince işçinin haklı ve /veya geçerli bir nedenle derhal fesih hakları saklıdır. İşsizlik maaşı kendi isteğiyle işsiz kalanlara değil, ekonomik kriz yahut işverenin tasarrufu ile işsiz kalan kişilere yönelik destek içeren bir düzenlemedir.

4/ 12