İşte gizemi çözülmeyen gelenek...

İşte gizemi çözülmeyen gelenek...

Kültür, toplumları şekillendiren önemli faktörlerden birisi. Her kültür yüz yıllar içerisindeki deneyimleriyle kendi geleneklerini yaratıyor. İlk çağ insanlarından beri doğum, evlenme ve ölüm gibi dönüm noktaları pek çok ayinin ve inanç öğretisinin çekirdeğini oluşturduğu biliniyor. İnsan hayatındaki en önemli geçiş törenlerinden biri de cenazeler. Fakat kimi zaman bu gelenekler başka bir kültüre o kadar tuhaf ve yabancı gelir ki, duyduğunuzda şaşırır kalırsınız.

Ölülerin, salt çürüyen bir et ve kemik yığınından ibaret olmadığı, ölülerin gömüldüğü ve mistik bir âlemde kendilerine barınak edindiği, ölüler dünyasına açılan kapı niteliğindeki mezarın ortaya çıkışı ise oldukça eski zamanlara kadar gidiyor.

ÖLÜLER DÜNYASINA AÇILAN KAPI

İnsanlığın yaratmış olduğu tüm değerlerde onun ölümsüzlük isteği hemen göze çarpıyor. Ölülerine dinsel ritüeller uygulayan ve onları gömen ilk canlı 250.000 ila 35.000 yıl önce yaşayan Neandartal insanıydı.

Hürriyet/KEMAL KAYA

1/ 8
İşte gizemi çözülmeyen gelenek...

Dünyanın bazı yerlerinde, kuşaklar boyunca uygulanan bazı gelenekler vardır ki entelektüel dünyadaki diğer ulusların tabiatına oldukça garip gelebiliyor. Hindistan’dabugün bile kadınlar hala yasal olmamasına rağmen ölen kocalarıyla birlikte diri diri yakılabiliyor.

KRALLARIN SADECE ETLERİ YAKILIRMIŞ, KEMİKLERİ İSE...

Hititlerde, ölen kralsa yalnız etlerini yakar, kemiklerini yağlarlar, güzel kokularla yıkayarak özel bir kaba koyup gömerlermiş.

Madagaskar’ da yerlilere ait bir gelenekte ölen kişinin yakınları özlem gidermek için ölüyü mezardan çıkarır ve kefenini değiştiriyorlar.

Sümerlerde eğer kral veya kraliyet ailesinden biri ölürse, ölen için insan kurban etmek oldukça yaygın bir gelenekti. Ölen kimsenin yakınları, askerleri, karısı, cariyeleri, hayvanları da beraber gömülürdü.

2/ 8
İşte gizemi çözülmeyen gelenek...

GİZEMLİ BO İNSANLARININ ÜRKÜTEN MERASİMİ

Böylesi ilginç geleneklerden biri de Filipinler‘in Sagada halkı ile bir zamanlar Çin’de yaşamış gizemli Bo insanlarının cenaze merasimleri. Bu iki halk cenazelerini toprağa gömmek yerine el yapımı ahşap tabutlara koyup dik kayalıklara asarak defnediyorlar.

Bu geleneğin tam olarak nereden ve nasıl geldiği bilinmemesine rağmen, kökeni hakkında çeşitli varsayımlar bulunuyor. Cenazelerin yükseğe asmakla onların cennete daha yakın olacakları düşünülüyor. Cesetlerin vahşi hayvanlar, deprem veya seller tarafından zarar görmesini önlemek düşüncesiyle de böyle bir uygulamaya gidildiği sanılıyor.

3/ 8
İşte gizemi çözülmeyen gelenek...

ÖLMEDEN ÖNCE KENDİ TABUTLARINI KENDİLERİ HAZIRLIYORLAR

Filipinler‘in Luzon Adasında yer alan dağlık bölge Sagada’da, ölülerini kayalıklara asmak ritüeli 2000 yıldan fazla süren bir gelenek olarak devam etmiş. Sagada çevresindeki kutsal kabul edilen vadide, dik kayalıklarda yüzlerce asılı halde bulunan tabut bulunuyor.

Bu benzersiz ritüel kasabanın ileri gelenleri ve yaşlıları için düzenleniyor. Bu kişiler ölmeden önce kendi tabutlarını sert ağaçtan kendileri oyarak hazırlıyorlar. Eğer kendileri bunu yapamayacak kadar yaşlı veya hasta iseler çocukları veya yakınları tarafından defnedilecekleri tabutlar hazırlanıyor. Ağırlıkları 150 kilogramı bulan tabutların kapaklarında çoğunlukla hayvan veya kertenkele figürleri bulunuyor.

4/ 8