İşte MHPnin seçim vaatleri!

İşte MHPnin seçim vaatleri!

EKONOMİ - ULAŞIM, HABERLEŞME VE İLETİŞİM
Güney Marmara-Ege aksı ile Trakya ve Avrupa kara ulaşım koridorlarının bütünleşmesini sağlayacak `Çanakkale Boğaz Geçişi Projesi` gerçekleştirilecek.
Ankara-Afyonkarahisar - İzmir, Ankara-Adana-Gaziantep, Ankara-Sivas-Erzurum, Ankara-Konya-Antalya, İstanbul-Antalya, İstanbul-Bursa-İzmir hızlı tren projeleri uygulamaya konulacak.
Bilgi teknolojilerinde eğitilmiş insan gücü yetiştirilmesi için Bilişim Vadisi Projesi hayata geçirilecek.
E-yaşam tarzının bir gereği olarak herkese nüfus, eğitim, sağlık, sosyal güvenlik, vergi gibi vatandaşlık bilgilerinin yer aldığı `Akıllı Vatandaşlık Kartı (AVK)` uygulamasına geçilecek.
Posta sektörü; kalite, güvenilirlik ve erişebilirlik esasları dikkate alınarak rekabetçi bir anlayışla düzenlenecek, serbestleşmeye geçilecek ve PTT bu çerçevede yeniden yapılandırılacak.
İletişim üzerindeki vergi yükü hafifletilecek.
Özel iletişim vergisi ve mobil hizmetlerde abonelerden alınan kullanım ücreti ve ruhsat ücreti kaldırılacak.

1/ 41
İşte MHPnin seçim vaatleri!

EKONOMİ - TARIM VE HAYVANCILIK
Tarımsal destekler kademeli olarak Mili Gelir`in yüzde 1 buçuğu düzeyine çıkarılacak.
Bütçeden, Milli Gelir`in binde 5`i olarak uygulanan tarımsal destekler iki kat arttırılarak, 12 buçuk milyar Liraya çıkarılacak.
Besi hayvancılığı için bütçe desteği yüzde 50 oranında arttırılacak, 1 milyar 250 milyon lira düzeyinden 2 milyar liraya yükseltilecek.
Küçük çiftçilerin aldıkları mazot, gübre, ilaç, tohum ve fideden ÖTV ve KDV alınmayacak.
Orta ve büyük ölçekte üretim yapan çiftçiler için de tarımsal girdiler üzerindeki ÖTV ve KDV yüzde 50 oranında düşürülecek.
Buğday, mısır, pamuk, soya, ayçiçeği, çeltik, fındık, çay, üzüm, kayısı, zeytin ve yerfıstığı gibi ürünler için fiyat garantisi verilecek ve özel destekleme programları geliştirilecek.
Enerji tarımına yapılacak yatırımlar desteklenecek.
Tarım ve hayvancılığa ucuz elektrik temin edilecek.
Temizlenen mayınlı araziler yoksul çiftçilere dağıtılacak.
Tarımsal ihracat bir program dahilinde artırılarak desteklenecek.
Et ve Balık Kurumu et piyasasında etkin olacak şekilde yeniden yapılandırılacak.
Et ve sütte garanti fiyat uygulamasına geçilecek.
Hayvancılıkta verimlilik ve kalite artışı sağlanacak,et ürünlerinin istikrarlı bir şekilde artırılması amacıyla besi hayvancılığı desteklenecek.
Hayvancılığı geliştirmek amacıyla bütçeden yapılan destek ödemeleri yüzde 50 arttırılacak.
Hazine arazilerinde tarımsal üretim yapanlara da destek verilecek.
Hazine arazileri, kullanıcılarına tarımsal üretim için uzun vadeli olarak kiralanacak.
`Sözleşmeli üretim modeli` ile çiftçilerimizin ürünlerinin gerçek değeri üzerinden pazarlanması sağlanacak.
Bitki ve hayvan varlığını korumak için `Gen Bankası` etkin hale getirilecek.
Tohum Üretim ve Genetik Araştırmalar Merkezi kurulacak.
Organik tarımsal ürünlerin üretimi ve tüketimi teşvik edilecek.
`Üretici Birlikleri` etkin hale getirilecek.
Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri, pazarlama konusunda aktif olarak faaliyet gösterecek şekilde yeniden yapılandırılacak.
Yüksek verim ve kalitede yerli tohum, fide, fidan ve damızlık hayvan geliştirilmesi ve üretimi desteklenecek.
Kırsal cazibe birimleri olan `Tarım Kentleri` oluşturulacak.
Kırsal alandan büyük kentlere doğru olan göç, bu merkezlerde tutularak yerinde istihdam sağlanacak.
Yurtiçi belgeli damızlık hayvan yetiştirilmesi, sunî tohumlama ve süt hayvancılığına önem verilecek.
Toprak Mahsulleri Ofisi`nin tarım ürünleri piyasasındaki etkinliği artırılacak.

2/ 41
İşte MHPnin seçim vaatleri!

EKONOMİ - ÖZELLEŞTİRME
Stratejik kurum ve kuruluşlar özelleştirilmeyecek.
Özelleştirmede öncelikli yöntem halka arz olacak.
Köprü, otoyol ve baraj gibi kamuya ait altyapı tesisleri özelleştirilmeyecek.
Köprü, otoyol ve baraj gibi kamuya ait altyapı tesislerinin gelirleri üzerinden gelir ortaklığı senedi ve benzeri finansal araçlar çıkarılarak vatandaşa satışı sağlanacak.
KİT`ler tek portföyde toplanacak.
Özelleştirme İdaresi yeniden yapılandırılacak.
Devlet tekellerinin yerini özel sektör tekellerinin alması önlenecek.

3/ 41
İşte MHPnin seçim vaatleri!

EKONOMİ - KURUMSAL YAPILANMA
Ekonomi Bakanlığı kurulacak, ekonomi yönetimindeki koordinasyonsuzluğa son verilecek.
Mali Piyasalar Kurumu kurulacak, tüm finansal piyasaların (bankacılık, sermaye piyasası, sigortacılık vs.) daha sağlıklı ve istikrar içerisinde işlemesi sağlanacak.
Rekabet Kurumu yeniden yapılandırılarak günün ekonomik şartlarına uygun etkili bir konuma getirilecek.
Yüksek Planlama Kurulu, Özelleştirme Yüksek Kurulu, Para Kredi Koordinasyon Kurulu ve Ekonomi Koordinasyon Kurulu birleştirilerek Ekonomik ve Malî İşler Yüksek Kurulu tesis edilecek.

4/ 41