Cinler nasıl bir görünüme sahiptirler?

Cinler nasıl bir görünüme sahiptirler?

Cinler nasıl bir görünüme sahiptirler?

Sözlükte, ´gizli ve örtülü varlık, görülmeyen şey´ anlamına gelen cin,

1/ 90
Cinler nasıl bir görünüme sahiptirler?

terim olarak duyu organlarıyla algılanamayan, çeşitli şekillere girebilen; ateşten yaratılmış, mânevî, ruhanî ve gizli varlıklara verilen bir addır

2/ 90
Cinler nasıl bir görünüme sahiptirler?

Cin kelimesi geniş anlamıyla ele alındığında, insan kelimesinin karşıtı olarak kullanılır

3/ 90
Cinler nasıl bir görünüme sahiptirler?

ve herhangi bir kayıtla sınırlandırılmamışsa, duyu organlarından gizlenmiş bütün mânevî varlıkları ifade eder.

4/ 90