Elma sirkesinin bilinmeyen faydaları

Organik elma sirkesi yüzyıllar boyunca cilt sağlığı için kullanılmış. Peki elma sirkesinin cilde ve sağlığa etkilerini biliyor musunuz?

Elma sirkesinin bilinmeyen faydaları

Elma sirkesi; elmaların fermantasyon sürecinden geçirilmesiyle elde ediliyor. “Fermante edilen ürün enzimlerden zengin içerik kazanır” diyen Şişli Florence Nightingale Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Yard. Doç. Dr. Zahide Eriş öncelikle uygulanacak elma sirkesinin kimyasal ve koruyucu madde içermesi, organik yetiştirilmiş elmalardan elde edilmiş olması gerektiğini vurguladı. Dr. Eriş organik elma sirkesinin faydalarını da şöyle özetledi...

1/ 11
Elma sirkesinin bilinmeyen faydaları

*Do­ğal al­fa hid­rok­si asit­ler­den zen­gin­dir ki bu cilt için ol­duk­ça önem­li­dir.

2/ 11
Elma sirkesinin bilinmeyen faydaları

*Gü­neş le­ke­le­ri ve ya­şa bağ­lı olu­şan le­ke­le­rin azal­ma­sı­na yar­dım­cı olur.

3/ 11
Elma sirkesinin bilinmeyen faydaları

*Ölü de­ri­nin so­yul­ma­sı­na yar­dım­cı olur.

4/ 11