Hizmetliyi başçavuş yaptılar !

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde personel atamalarını kontrol eden Sayıştay, sınavsız terfileri ortaya çıkarak çok çarpıcı sonuçlar yayınladı.

Hizmetliyi başçavuş yaptılar !
A+ A-

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde personel atamalarını Sayıştay bir bir ortaya çıkardı. Sınavsız terfileri tespit eden Sayıştay belediyede hizmetli kadrosunda çalışan hizmetlilerin usulsüz olarak itfaiye biriminde başçavuş ve sayman yapıldığını ortaya çıkardı.

Sayıştay denetçileri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin personel terfi ve atamalarındaki usulsüzlükleri tespit etti.

Belediyede zabıta memuru olarak çalışan kişilerin zabıta komiser yardımcılığına, itfaiye eri kadrosundan itfaiye çavuşluğuna ve hizmetli kadrosundan itfaiye başçavuşluğuna ve ayniyat saymanlığına atama yapıldığı belirlendi.

Söz konusu atamaların usulsüz olduğu belirtildi. Sayıştay’ın raporunda konuyla ilgili şu ifadeler yer aldı: “2198 sicil numaralı personel zabıta memurluğundan zabıta komiser yardımcılığına, 2253 sicil numaralı personel hizmetli kadrosundan itfaiye başçavuşluğuna, 2292 sicil numaralı personel zabıta memurluğundan zabıta komiser yardımcılığına, 3060 sicil numaralı personel itfaiye kadrosundan itfaiye çavuşluğuna sınava girmeden Yönetmeliğe aykırı olarak atanmışlardır.”

SINAVA GİRMEDEN MUHASEBECİ OLDU

Bir personelin sınava girmesi gerektiği halde sınava girmeden muhasebeci yapıldığını belirleten Sayıştay denetçileri, “3055 sicil numaralı personel 31.12.1997 tarihinde daktilograf olarak göreve başlamış, 01.11.2004 tarihinde sınava girmeden muhasebeci kadrosuna atandıktan sonra şef ve 18.10.2012 tarihinde de ayniyat saymanı kadrosuna atanmıştır. Ayniyat saymanlığına atanmanın dayanağı muhasebeci kadrosuna atanmadır. Atama yazısının incelenmesinde bu kişinin atama tarihindeki Yönetmeliğe uygun atamasının olmadığı anlaşılmıştır” dedi.

ATAMALAR İPTAL EDİLMELİ

Denetçiler söz konusu atama kararlarının iptal edilmesi gerektiğini belirterek raporlarını şu ifadelerle tamamladı: “Çünkü bu kişi sınavla muhasebeci olması gerektiği halde herhangi bir sınava girmemiştir. Kamu görevlilerinin ilk kez bir göreve atanırken ya da görevde yükselme suretiyle üst göreve atanırken söz konusu görevin gerektirdiği nitelikleri taşıması zorunludur. Söz konusu koşuların atama süresince de taşınması zorunlu olduğundan bu koşulun taşınmadığının daha sonra tespit edilmesi bu kişinin bu kadroda çalışmasına hukuki engel oluşturur. İlgilinin gerekli koşulları taşımadan atandığı anlaşıldığında bu görevi yürütebilmesine olanak da bulunmamaktadır. Sınava girmeden zabıta komiser yardımcılığı, itfaiye çavuşluğu, itfaiye başçavuşluğu ve ayniyat saymanlığına yapılan atamalarının iptali sağlanmalıdır.”

BELEDİYE SAVUNDU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi cevabında tek tek bütün atamaları savundu .Sayıştay ise bu cevaba istinaden “İdare cevabında yapılan işlemler anlatılmıştır. Yapılan açıklamalara göre 2198 sicil numaralı personelin zabıta memurluğundan zabıta komiser yardımcılığına, 2253 sicil numaralı personelin hizmetli kadrosundan itfaiye başçavuşluğuna, 2292 sicil numaralı personelin zabıta memurluğundan zabıta komiser yardımcılığına, 3060 sicil numaralı personelin itfaiye kadrosundan itfaiye çavuşluğuna, 3055 sicil numaralı personelin şefliğe yapılan atamaları mevzuata uygun olmadığından dolayı bu atamaların iptali gerekir” açıklamasını yaptı

Sözcü