için kaldı

İslam’ın özü salâvatta gizlidir

Güncelleme:

İsmail Çetin yazdı: İslam’ın özü salâvatta gizlidir

Muhabbetin, bereketin ve huzurun simgesi olan Ramazan ayına girdiğimiz şu günlerde maneviyatı yüksek, bereketli ve muhabbetli günlerin hayırlara vesile olmasını, kardeşlik bağlarının güçlenerek sağlık, huzur, bolluk ve bereket getirmesini temenni ederim.

Allah, Âdem aleyhisselamdan bu yana emirlerini peygamberleri aracılığı ile insanlığa göndermiştir. Son olarak Kur'an-ı Kerim'i Hz. Muhammed Efendimiz aracılığı ile insanlığa göndermiş ve nübüvvet yolu son bulmuştur. Kur'an-ı Kerim'i ile de bütün kitapların hükmü geçersiz olmuştur. Kur'an ve O'nun canlı örneği Peygamberimiz ile insanlığa doğru yolu göstermiş, tek hak olan Allah'a ibadeti emretmiş, yolunu da göstermiştir. Uyulduğunda Cennet, uyulmadığında ise Cehennem insanlığa Allah tarafından işaret edilmiştir.

Buradan hareketle Allah'a kul olmanın tek yolu Kur'an-ı Kerim'in emrettiklerini ve O'nu canlı olarak hayata geçiren Hz. Peygamberin yaptıklarını ve dediklerini yapmaktır. Bunları yerine getirirsek, Allah'a kulluğumuzu yapmış oluruz ki, rızasını kazanır, hazinesindeki nimetlerinden dünya-ahiret yüzde 100 faydalanırız.

Hak yol ile bâtıl yol net olarak ayrılmışken Peygamber Efendimizin ahirete rıhlet etmesinden bu güne kadar insanlık şahsi menfaatleri için dini farklı yönlere çekmiş ve böylece fazlası ile hurafeyle dolmuştur.

O İslam, bu İslam, şu İslam… gibi İslamlar doğmuş ve iyice sulandırılmıştır. Değerli kardeşlerim İslam İslam'dır. Tek İslam vardır. O'da Allah Resûlü Hz. Peygamber aracılığı ile tebliğ ettiği İslam'dır. Başka da İslam yoktur.

 

Bu İslam'ın da özü salâvatta gizlidir.

Salâvat, "Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed"dir.

Burada Peygamber Efendimizden sonraki Hak yol açık ve seçik ortaya konulmuştur.

İslam'ın nübüvvet ve velayet olarak 2 kutbu mevcuttur. İki kutbun da başı Hz. Peygamberdir. Yalnız Peygamber Efendimizden sonra velayetin Başı Allah'ın emri, Peygamberimizin Gadir-i Hum'da tebliği ile İmam Ali olmuştur. Salâvat'ın işareti de budur.

İslam'ın Hak yolunun silsilesi Allah'ın emriyle ortaya konulmuştur.

Peygamberimiz, Hz. Muhammed Efendimiz.

Velayetin Başı İmam Ali, sonra da O'nun soyundan gelenlerdir.

Bu yoldan gidenler Hak yol üzere olduğu için Allah'ın rızasını kazanır.

Merhum Haydar Baş hocamız, "Peygamber Efendimizi ve Ehl-i Beyt'i ne kadar çok seviyorsanız bilin ki Allah'a o kadar yakınsınız. Ne kadar az seviyorsanız, ne görürseniz görün o kadar uzaksınız. Salât-ü selam getirdikçe Allah'a, Resulüne ve Ehl-i Beyt'ine yakın olursunuz" demektedir.

 

Bizler her an Allah'ı zikir ile birlikte, Allah'ın sevgilisi Fahri Âlem efendimizi salât ve selam ile anmalıyız.

"Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed" diyerek Allah, Resulü ve Ehl-i Beyt'ini her daim anmaktayız.

Tahiyyatta Ehl-i Beyt'i var.

Allâhümme salli… duasında Ehl-i Beyt'i var.

Allâhümme barik… duasında Ehl-i Beyt'i var.

Hem Ehl-i Beyt'i ve Hz. İbrahim'e kadar giden bütün sülalesi mevcuttur.

Allah şefaatlerinden ayırmasın. Bunlara sarıldım mı hiç korkma. Kurtuluşa erersin.

İşte kurtuluşa ermenin yolu Peygamber Efendimizden ve O'nun Ehl-i Beyt'inden geçtiği Hak Teâlâ tarafından açık ve seçik beyan edilmiştir.

Hz. Peygamber gibi yaşayan, Kur'an-ı Kerim üzere yaşayan İmam Ali kurtuluşun ipidir. Hz. Ali gibi yaşayan ve O'nun ipinden tutan, Peygamber Efendimizin ipini tutmuş olur. O İp de seni Allah'a ulaştırır. Kurtuluşa eriştirir. Hak yol üzere yaşamış olursun. Ehl-i Beyt ipini tutun ve sakın bırakmayın…

Diğer Yazıları
Gönüllere nakşeden yarınları konuşan liderdi
Biz almasını bilirsek Allah’ın hazinesi boldur
İki yüzlü AB ve ABD’nin acizliğini izledik
Ekonomide devasa kanyonlar oluştu
Üçüncü bir ittifak işi zora sokar