TRT'ye Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bir kıyak daha

TRT'ye Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bir kıyak daha
Güncelleme:

Devlet Personel Başkanlığı’nın (DPB), TRT’nin istihdam fazlası personel (İFP) olarak belirlediği çalışanlarının atama tekliflerini yeterli zamanda yapamadığı ve gerekli atama tekliflerini yapabilmek için Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde düzenleme yapıldığı ortaya çıktı.

TRT’nin istemi doğrultusunda Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde yaptırılan düzenleme ile İFP’nin atama tekliflerinin yapılabilmesi için devlet kurumlarında, İFP’ler için “yeni kadro ve pozisyonlar” oluşturuldu. Kararanameyle atananlarla eski çalışanlar arasında ücret ve haklar konusunda farklılıklar oluştu.

TRT’nin, objektif olmayan kıstaslarla İFP belirlediğini, kurumda böyle bir uygulama olmamasına karşın “kendi isteği ile İFP olma” hakkı yaratıldığını ve kendi isteği ile İFP olan bazı çalışanları “memleketlerine veya istedikleri şehirlere atadığını” Cumhuriyet kamuoyuna duyurmuştu.

TRT’nin objektif olmayan kıstaslarla yaptığı bu değerlendirmenin ardından, İFP’ler için bir uygulamanın daha yapıldığı ortaya çıktı.TRT, 26’sı “kendi isteği ile” olmak üzere İFP olarak belirlediği 169 kişilik ilk listeyi 9 Mayıs 2019’da DPB’ye gönderdi.

Cumhuriyet'ten Sena Yaşar'ın haberine göre, DPB, İFP olarak bildirilen yapım ve yayın personelinin (Sanatçı, spiker, prodüktör, muhabir, yapım ve yayın elemanı vs) unvanlarına uygun kurum bulamadı. Resmi atama teklifi süresi 45 gün olmasına karşın, 40. günde DPB hâlâ ilgili kurum bulamadığı için personelin atama tekliflerini yapamadı.

Personel ikiliği yaratıldı

Cumhuriyet’in edindiği bilgilere göre, DPB’nin atama tekliflerinin yapamaması ve atama yollarının tıkanmasının sonucunda, DPB’ye tanınan resmi sürenin bitmesine birkaç gün kala, 19 Haziran 2019 tarihli Resmi Gazete’de, TRT’nin Cumhurbaşkanlığı’ndan istemi ile yeni bir düzenleme yayımlanarak bu tıkanıklık ortadan kaldırıldı. 39 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile, 15 Temmuz 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 4 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin TRT ile ilgili olan 38. bölümüne geçici bir madde eklendi.

 İlgili maddede, “DPB’ye yapılan atama teklifinin yapılması ile birlikte diğer mevzuattaki hükümlere bakılmaksızın atama teklifi yapılan kurum ve kuruluşlarına kadro ve pozisyonlar ihdas edilmiş (oluşturulmuş) ve mevzuatı uyarınca düzenlenen ilgili cetvel ve bölümlere eklenmiş sayılır. Söz konusu kadro ve pozisyonlar herhangi bir şekilde boşalmaları halinde iptal edilmiş sayılır” hükmü yer aldı. Yani bu madde ile, kurumlarda TRT personeli için yeni kadrolar yaratıldı ve DPB’nin atama tekliflerini yapabilmesi sağlandı. Nitekim bu düzenlemeden 2 gün sonra, DPB tüm atama tekliflerini tamamlayarak kurumlara bildirdi.

Yapılan bu düzenlemeyle, bir sanatçının Tarım ve Orman Bakanlığı’na, bir spikerin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na, bir prodüktörün Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na kendi kadro ve pozisyonları oluşturulmak suretiyle atanmaları mümkün hale getirildi. Bu kişilerin, bu kadro ve pozisyonlar vefat, emeklilik, istifa gibi durumlarda boşalıncaya kadar TRT’deki mali haklarıyla birlikte yıllarca boyunca çalışmalarının yolu açıldı.

Böylece, Orman Bakanlığı’na atanan TRT personeli, TRT haklarından diğer çalışanlar bakanlığın haklarından yararlanır hale geldi.

Cumhuriyet