Adliye önünde katiplik kuyruğu !

Ankara Adliyesi'nde bugün Sözleşmeli Zabıt Katibi ve Sözleşmeli İcra Katipliği klavye uygulama sınavı yapılıyor. Sınav sırasında oluşan kuyruk alan dışına taştı.