Dosu Maya’nın satışına inceleme

Dosu Maya’nın satışına inceleme
Güncelleme:

Rekabet Kurulu Yıldız Holding'in Fransızlara sattığı Dosu Maya'nın satışını yeniden incelemeye aldı.

Rekabet Kurumu’ndan yapılan açıklamada şu ifade kullanıldı: Dosu Maya Mayacılık A.Ş.'nin tam kontrolünün Lesaffre et Compagnie tarafından devralınması işlemine, yapılan nihai inceleme sonucunda, 15.12.2014 tarih ve 14-52/903-411 sayılı Rekabet Kurulu kararı ile taahhütler çerçevesinde koşullu izin verilmiştir. Takiben Ankara 8. İdare Mahkemesinin 19.01.2017 tarih ve 2015/2488 E., 2017/172 K. sayılı kararı ile bahse konu Kurul kararı iptal edilmiştir. İptal kararının gerekçesinde belirtilen rekabetçi endişelerin giderilmesine yönelik olarak, söz konusu devralma işlemi Rekabet Kurulunun 24.05.2017 tarih ve 17-17/252-M sayılı kararı ile yeniden nihai incelemeye alınmıştır.

Bilindiği üzere, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 7. maddesi ile Rekabet Kurulu, piyasalarda rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonucunu doğuracak birleşme ve/veya devralma işlemlerini denetlemekle görevlidir. Kurul, piyasadaki rekabetin yapısına etkileri bakımından incelemenin derinleştirilmesi ihtiyacı duyulan işlemleri, Kanun'un 10. maddesi çerçevesinde nihai incelemeye alabilmektedir. Bununla birlikte işlemin nihai incelemeye alınması, izin verilemez nitelikte olduğu anlamına gelmemektedir.

1993 YILINDA KURULDU

Dosu Maya Mayacılık A.Ş. 1993 yılında Kırklareli'de kuruldu ve 1994 yılında üretime başladı. 2010 yılında Yıldız Holding ve Doruk Group ortaklığı ile alındı. 2013 yılı başında tamamen Yıldız Holding bünyesine geçti. 29 Aralık 2014 tarihinde'de Fraznsız Lesaffre tarafından satın alındı.Şirketin bünyesinde 200'den fazla çalışanı bulunuyor.