Yargıtay 18 Hukuk kaçak yapılara harcamayı ortak gider saydı

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi eski başkanı ve halen görevde olan bazı üyelerinin kaçak, kanunsuz yapılan işlere yapılan harcamayı görmeyip. Ortak gider olarak değerlendirmesi. Hukuk Skandalı olarak yorumlandı.

Yargıtay 18 Hukuk kaçak yapılara harcamayı ortak gider saydı
A+ A-

Konuya dair Amerika New York şehrinde ki, www.gazeteny.com İngilizce, Türkçe yayın yapan haber sitesindeki köşesinde bir yazı yazan Dursun Boran. İlginç tespitler yaptı.

Gazeteci Dursun Boran'ın yazısına göre, Yargıtay 18. Hukuk Dairesinin yanlış kararının üstüne, onlarca hak ihlaline neden olan kararlar verildi. Şaibeli yargıtay kararı " İçtihad " oldu. Başka itirazın iptali davalarında delil olarak sunuldu.
Hukukcaular Ne Diyorlar ?

E. Ağır Ceza Hakimi. Av. Recep Onaran : Dursun bey gazeteci olarak, Yargıtay da yeni içtihadlar çıkmasına vesile oldu. Yargıtay da hata yapar. Bu yapılan hatalardan biri. Mahallenin yönetim planı olmaz. Site iken 24.10.2000 de MAHALLE olan yeri Yargıtayın site gibi görmesi. Hukuka, mülkiyet hakkına aykırıdır. Bu karar derhal düzeltilmeli.

Av. Şeref Tekelioğlu : Yargıtay bazı gerçekleri gözden kaçırdı. Yok hükmündeki yönetim planını var gibi gördü. Sitelerin yönetim planı olur. Mahallelerin olmaz. Haberde bahsedilen yeri yakinen biliyorum. Siteyken Mahalle olan yer. Yargıtay yeniden yargılama ile hatayı tashih edebilir. Pek çok harcama kanunsuz işlere yapılan harcama.

E. Ticaret Mahkemesi Başkanı. Av. Ayhan Aydanıç : Hukuk hakimi olarak, dava konusunu ve yeri biliyorum. Yargıtay 18. Hukuk Dairesi başkan ve üyeleri yanlış hüküm kurup. Yanlış içtihat oluşmasına neden olmuşlar. İtirazın İptali davasında Red kararı verilmesi gerekirken. Davanın kabul edilmesi. Yok hükmündeki yönetim planının gerekçe gösterilmesi hukuka, mülkiyet hakkına.Anayasanın 17. maddesine ters. Likit alacak yokken, yüzde 40 icra inkar tazminatına hükmedilmesi ise skandal. Bu karar, bütün kanunsuz işlere, kişilere teslim olun demek. İnsanların hayat hakını elinden alan karar. Derhal YARGILAMANIN İADESİ YOLUNA GİDİLİP. DAVANIN REDDİNE HÜKMEDİLMELİ. Yazık yüzlerce kişi mağdur edildi.

Mali Müşavir Selahattin Harputlu : Hukuk Muhakemeleri Kanunu 266 maddesine de aykırı olarak bilirkişi avukat seçilmiş. Bu yönüylede yanlış. Mahalle olan yerin Yönetim Planı otomatik olarak iptal sayılır. Yok hükmündedir. Yok hükmündeki yönetim planı dayanak yapılıp, hüküm kurulmaz. Yok hükmündeki yönetim planının iptali için ayrıca dava açılması gerekmez. Mahalle olduktan sonra zaten Yönetim planı fesedilmiştir.Yargıtay yanlış karar vermiş. Balyoz, Ergenekon vd. davalarda hata yapan Yargıtay bu davada hata yapmıştır.