Konya : Gözleri Gülen İnsanların Şehri

40.814 kilometre kare yüzölçümü, % 74,95’i kentte, % 25,05’i köylerde olmak üzere, 2.038.555 kişilik nüfusla Konya, giderek gelişiyor; “yatırım, inovasyon planları” ve 2 milyar 337 milyon dolarlık dış ticaret hacmiyle, yenilenecek tramvay ve yeni inşaa edilecek hafif metrosuyla, Anadolu’da hak ettiği yere yerleşmek üzere, yürüyor…

796.000 kişi iş gücü olan, Türkiye’de arpa üretiminde % 9 ile 2. sırada, buğday üretiminde % 8 ve şekerpancarı üretiminde % 27,5 ile 1. sırada olan Konya’da, (tarımda teknolojiyi içine alan ve onu aşan anlamıyla) tarım endüstrisinin önemi çok büyük.

Hep söylenir ve doğrudur: “Konya bir çok Avrupa ülkesinden büyüktür” diye… Şimdi o büyüklüğün içinin doldurulması çabası var… 4 milyon hektar alan arazisinin yüzde olarak sırasıyla; 55’i tarım arazisi, 19’u çayır-mera, 13’ü ormanlık-fidanlık alan. Bu alanlardan daha çok verim alınması 414 milyon metreküp su hedefleyen KOP (Konya Ovası Projesi) ile olanaklı olacak.

Kentin elbette istihdamı artırmak ve çalışan/emekli oranı olan aktüeryal dengesini iyileştirmek gibi meseleleri var, var ama, TORKU’nun güzel sloganı ile “imkansızlıkları kullanarak imkansızı başarmak” gibi bir de niyeti, inancı ve kararlılığı var…

Konya torpil istemiyor, “kayrılmayı” beklemiyor. Öyle bir defter açmamış, hesabını başkalarının hakkını yemek üzerine kurmamış. Hak ettiğine razı ve öte yandan her şeyden önemlisi; bir kentin gelişmesinde en büyük dayanağın halkın kendisi, sanayi ve ticaret odası, sendikası, üniversitesi, meslek okulu, yerel yönetimi ve basını olduğunun bilincinde; onun için, 104 üyeli Kent Konseyi oluşturmuşlar, 123 mahalleden hemşehriler Mahalle Meclisinde toplanmışlar.

Kişi başına kamu harcamasında 1.658 TL ile 49. sırada, kişi başına kamu gelirine katkı anlamında 1.049 TL ile 30. sıradaki Konya, kişi başına sanayi elektrik tüketiminde 2.372 kw/s ile 23. sırada ve İstanbul Sanayi Odası ilk 500 kuruluş endeksine 7 firmasını sokmuş durumda.

Şehrin asıl “çıkışının” inovasyon-da, yani üretimde yenilikler ve katma değeri yüksek ürünler-de olduğu kavranılmış: Teknoparklara önem veren bu “dört üniversiteli” kentimizde 20.000 metrekarelik alanda 5 milyon 335 bin TL’ye mal olacak ülkemizin ilk Bölgesel İnovasyon Merkezi kurulacak... (1) Karapınar özel endüstri bölgesi ilan edilmiş: 8.5 milyar Euro çapında yatırımla (2) Endüstri alanı haline gelecek, “Güneşe akın var, Güneşin Zaptı Yakın” dizeleri adeta hayata geçecek…

Otomotiv, ayakkabı, döküm sektörlerinde kümelenme faaliyetleri hız kazanıyor, Konya-Karaman’dan Taşucu Limanına raylı bağlantı planlanmış bulunuyor.

“Mevlana şehri”, geçenlerde Türkiye Özel Sporcular Federasyonu’nun düzenlediği Dünya Bisiklet Şampiyonasına ev-sahipliği yapmış, bu türden sportif ve sosyal organizasyonların ve turizm amaçlı çalışmaların yanı sıra Valilik, özel bir yatırım haritasının önemine değiniyor…(3)

Tarihi, kültürel yapıtları ve varlıklarıyla Konya’yı bence en iyi betimleyecek şeylerden biri de “Konya’nın gözleri gülen insanların şehri” olmasıdır…
Konyalılar, aşağı yukarı coğrafyamızın bütün insanları gibi, tevekküldürler ama aynı zamanda “kaderin” gayretle şekilleneceğini bilecek kadar da aydınlık! Anadolu insanın derinliğinde taşıdığı o insancıl felsefeye sahiptirler… İçleri ağlar, gözleri güler!

Kemal Atatürk’e gösterişsiz bir sevgi ve içten bir hayranlık, Cumhuriyet’e yürekten bağlılık ve demokrasiye vakar bir saygıyla; evlatlarını okutmak, toprağı suya kavuşturmak, yol, okul, sağlık yatırımlarını görmekten başka muradları yoktur; kimsenin acısına sevinmez, kulun kulu değil yalnız Allah’ın kulu olunduğu, dingin, asude bir yaşamı, en büyük zenginlik sayarlar…

Nereden mi bilirim? Beyşehir’den bilirim… Bir zamanlar nüfusu 3,000 (şimdilerde 70 binin biraz altında) olan bu güzel beldede göl kıyısından annemin amcasının evine koşu yarışı yapardık… Örneğin, Türkiye-İrlanda maçını siyah-beyaz televizyondan “zamanında” (ara sıra yayın kesilse de) ‘izleyebilmek, en büyük ödülümüz olurdu. İyi koşan, maçı yakalardı!

Şimdi amaç çağı yakalamak! Nereden nereye?.. Elbette hak-ettiği yer bunun çok ilerisinde ve ama… Küçük sevinçlerin kenti ve beldesi şimdi “büyük hedefler” peşinde...

İş gereği gittiğim her yeri öncesiyle, çevresiyle, karşılaştırır, dününden alır bugününde değerlendirir ve yarınların düşünü kurarım… Ve umarım, Konya da, sanayisi, ticareti, tarımı endüstrisi, turizmi ve alt yapısıyla, 21. yüzyıla bir an evvel “merhaba” der.

(1): OSTİM Gazetesi. “İlk Bölgesel İnovasyon Merkezi Konya’ya”. Syf 14. Eylül 2012

(2) OSTİM Gazetesi. “Süper Teşvikli İki Yeni Endüstri Bölgesi Açılıyor”. Syf 6. Eylül 2012
(3): Dünya Gazetesi. “Konya” Bölge eki. Syf 8. Ağustos 2012.

Diğer Kaynaklar:

- Konya Valiliği internet sitesi
- Konya Belediyesi internet sitesi
- DPT Yayınları
- TÜİK Yayınları