İnsanlığın 1 Mayıs'a ihtiyacı var...

Güncelleme:

Ulusal düzeyde emeğin değerinin anımsadığı gün; 1 Mayıs..
Uluslararası düzlemde ise emekçilerle dayanışma günü..

Bugün 1 Mayısların ruhuna işçiler kadar işverenlerin de, beyaz yakalılar kadar ulus-devletlerin işverenlerinin de (kamu üretici kurumların) ihtiyacı var...

Kovit 19 sürecinde; öncesi ve sonrasında küresel çete gitgide azgınlaştı;

Bilimi satın almaya, siyasilere şantaj yapmaya, basını kullanmaya; halkçı örgüt ve insanları susturmaya çalışıyorlar...

Bir büyük ölçüde de başarılılar. 

Bu çeteye ve savaşlarla kandan beslenen karanlık çevrelere dur diyecek en büyük müttefik işçi ve emekçilerdir.

O nedenle günümüzde emeği savunmak vatanı savunmaktır.

Vatan savunması da emeğin haklarının korunmasından başlamaktadır. 

Gökyüzünden kimyasalların yağdığı, karbon salınımının arttığı, nükleer silah yarışının arşa uzandığı, 

Yanı sıra çocuk iş gücünden çocuk askerlere, üretenin sırtına bindirilen vergi yükünden köleliğin yeni biçimlerini üreten zorunlu göçlere varıldığı...

Bir kıyamet çağındayız!

İşçinin emekçinin sağduyulu girişimciye, öğretmenin sorgulayan öğrenciye, hakim ve savcının dürüst görev yapan kolluk kuvvetlerine, imanlı insanların bilgili aydın hocalara...

Hepimizin birbirimize ihtiyacımız var...

En çok da savaşsız ve sömürüsüz bir dünya idealini içinde taşıyan 1 Mayıs ruhuna ihtiyacımız var...

Bizim devrimci Cumhuriyet’imiz bu konuda anayasal boyutta duyarlılığını perçinlemiş, 
rahmetli Ecevit gibi siyasetçiler ve emekçiye ömrünü adamış kimi sendikacılar, emekçi hakları konusunda önemli kazanımlara vesile olmuşlardır.

Kıdem tazminatı korunarak, ücretli izin haklarına özen gösterilerek, sendikalaşma desteklenerek, eşit işe eşit ücret temelinde kadro hakları düzenlenerek ve her şeyden önce insanca bir emeklilik düzeni sağlanarak yeni 1 Mayıslara erişelim. 

Gelin canlar ekmeği bölüşelim!
Vatan sevgisi, Allah aşkı ve insanlıkta birleşelim. 

"Ezmeden yönetip- Sömürmeden üretip", hep birlikte insancıl sol bir dünyayı yükseltelim...

Diğer Yazıları
Seçkinci değil halkçı Cumhuriyet !
Ekonomide ince işler !
Denizcilik Bakanlığı gerekiyor!
Fareli köyün kavalcıları ve futbol
Miyop Toplum !