Tay-Land ve Türk-Land

Bu yazı bundan 6 ay once yayınlanmıştı. Tekrar yayınlıyorum. Allah Allah !!! Vapur mu gidiyor ben mi duruyorum. Ben mi gidiyorum vapur mu duruyor. Galiba oruç başıma vurdu, başım mı dönüyor, nedir ? Bu nasıl darbe ? Bu ne biçim anti-demokratik girişim ? Tayland’da tanklar başkent Bangkok sokaklarına şöyle bir çıktılar, boy gösterdiler ( Sincan misali), Başbakan Tahsin Bey tepe taklak gitti. Hemde Tahsin Bey Başbakan olarak yurt dışında resmi ziyarette bulunurken. ABD’den hiç bir ses çıkmadı. Dünyada pek kimse bu durumu umursamadı ama demokrasi Tayland’da rafa kalktı.Tayland Silahlı Kuvvetleri ( TSK) duruma ağırlığını koydu ve devlet başkanı krala sadakatını bildirdi. Darbenin Arka Planı : Belki hatırlarsınız, 1997 senesinin büyük ekonomik krizi Tayland’ı fena sarsmıştı. Güney Doğu Asya’yı bir anda kundaklayan kriz Rusya’yı etkisine almış artçı deprem Türkiye’yi de vurmuştu. Zamanın Türkiye ekonomi bakanı ‘ Biz Türküz bize bir şey olmaz’ gibilerden demeçler gevelemişti, ancak sonuç değişmemişti. Darbe ile indirilen Başbakan Tahsin Bey’in partisi işte bu ekonomik krize reaksiyon olarak kurulmuş yeni bir partiydi. Başbakan Tahsin, ekonomiyi dış darbelerden korumak için, içe dönük ekonomik politikaları ve iç talebi arttırarak ekonomik büyümeyi sağladı. Ekonomi iyi gitmeye basladı, o kadar ki, Tayland vadesi gelmeden IMF borcunu ödedi. Başbakan Tahsin Bey, büyük şehirlerde yaşayan ve ‘Bangkok Dukalığı’ olarak bilinen büyük sermaye ve büyük medyayı karşısına aldı. Başbakan Tahsin Bey, kırsal alanda yaşayan fakir köylülere ucuz kredi açarak üretim imkanlarını arttırdı. Şehirlerde yaşayan fakirlerin hayat standardında belirli bir ilerleme oldu. Tahsin Bey, TSK’nın içine ve sivil bürokratların arasına kendi adamlarını yerleştirmeye başladı. Bugüne kadar devlet başkanı olarak memleketi kendi atadığı üst düzey sivil ve üniformalı bürokratlarla yöneten kralın etki ve nüfuzu azalmaya başladı. Başbakan Tahsin Bey çok dindar bir budistti ve üstelik sık sık akıl danıştığı hocası bir guru vardı. Başbakan Tahsin Bey zengin bir iş adamı idi ve hakkında gelişmekte olan ülkelerde yetersiz olan yollardan kaynaklanan ‘yolsuzluk’ iddaları bulunmaktaydı. Tayland’da metropolde yerleşik elitlerin sermaye grupları ile kırsal alanda yerleşik köylü kitlelerinin arasında bir ekonomik çıkar çatışması yaşanıyordu. Tropik kırsalı zümrüt yeşili olan Tayland’da adeta kırsal ‘yeşil’ sermaye ile metropol büyük sermaye çatışıyordu. Toplumsal gerginlik son haddine gelmişti. Ortalık elektrikli ve tansiyonlar yüksekken, Bangkok’un en büyük medya patronu manşetler ve TV yolu ile fitili ateşledi. Şehirliler sokaklarda protesto t-şörtleri giydi ve tanklar sokağa çıktı. Başbakan Tayyip Bey, pardon pardon Tahsin Bey ( dedim ya oruç başıma vurdu) yurt dışında iken, darbe ile devrildi. Yazık oldu T-land’nın T. Beyine !!!!