65 binayı etkileyen heyelan sonrasında endişelendiren görüntü