Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ''tedbirler devam edecek'' açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ''tedbirler devam edecek'' açıklaması
Güncelleme:

Hazine ve Maliye Bakanlığı, BDDK kararlarına ilişkin yaptığı açıklamada, finansal istikrar için gerekli tedbirler alınmaya devam edileceğini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı son dönemde atılan adımlarla ilgili bir açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Son dönemde, BDDK tarafından alınan;
Yurt dışı yerleşiklerle türev işlem gerçekleştiren bankalar ve finansal kuruluşlar dışındaki
yurt içi yerleşik kişilere kullandırılacak ticari nakdi kredilere %500 risk ağırlığı getirilmesi,
Konut kredilerinde ve konut teminatlı kredilerde kredi değer oranının farklılaştırılması,
15 milyon TL üzerinde Döviz varlığı bulunan ve yabancı para nakdi varlıkların TL
karşılığının; aktif toplamından veya son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanı %10’u
aşan bağımsız denetime tabi reel sektör şirketleri için TL cinsinden yeni nakdi ticari
krediye erişimlerinin sınırlandırılması kararları, 9 Haziranda attığımız adımların bir
devamıdır.
Kredi piyasası gelişmelerine yönelik alınan bu tedbirler hem Türkiye Ekonomi Modelimiz
çerçevesindeki selektif kredi yaklaşımımızı hem de finansal istikrarı destekler niteliktedir.
Tüm ekonomi kurumlarımızla birlikte ve eşgüdüm halinde birbirini tamamlayıcı ve finansal
istikrarın güçlendirilmesine yönelik tedbirler alınmaya devam edilecektir.