Milletin parası buhar olup uçmuş !

Milletin parası buhar olup uçmuş !

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun hesaplarını inceleyen Sayıştay, 16.2 milyon liralık usulsüz harcama yakaladı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) hesaplarını inceleyen Sayıştay, TİB (Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı) tarafından 16.2 milyon liralık “usulsüz” harcama yapıldığını tespit etti. Harcamaların izini bulamayan Sayıştay’a BTK, “Güvenlik amaçlı gizli harcama yaptık” cevabını verdi.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre Sayıştay ise “Gizli harcama yapma yetkin yok” diyerek savunmayı reddetti. Sayıştay, “Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nca kanuna ve yönetmeliğe aykırı olarak 2014 yılında güvenlik ve savunmaya yönelik makine-teçhizat alımlarından toplam 16 milyon 222 bin 397 lira 67 kuruşluk harcama yapıldığı ve bu alımlara ilişkin taşınır işlem fişlerinin düzenlenmediği görülmüştür” açıklaması yaptı.

 

BTK “GİZLİ İŞLEM’’ AÇIKLAMASI

BTK ise cevabında, kanun ile TİB’e özel görevler verildiğini iddia edilerek , “Yasalardaki istisnalar yanında, TİB için özel bir bütçe hazırlanmıştır” açıklamasını yaptı.

BTK’nın açıklamasında, “TİB’e kanunlarla verilen görevleri etkin ve hızlı bir şekilde yerine getirilebilmesi, ulusal güvenlikle ve suçluların takibiyle ilgili teknik imkânların hızlı bir şekilde sağlanması ve istihbarat kurumları ile adli mercilere gerekli desteğin verilmesini olanaklı kılacak her türlü mal ve hizmet alımının gerçekleştirilebilmesi için kanunlardaki istisnaların yanında, kanun koyucu tarafından TİB bütçesine ‘Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Mal, Malzeme ve Hizmet Alımları ve Yapımları ve Giderleri’ kalemi de eklenmiştir. TİB’in kuruluşundan bu yana her yıl bütçe kanunlarında söz konusu bütçe kalemi önemli bir oran teşkil etmiştir” sözlerine yer verildi.

BTK açıklamasından tatmin olmayan Sayıştay, “Kanun koyucu sadece TSK, MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nü Taşınır Mal Yönetmeliği kapsamı dışında bırakmıştır. TİB, TSK, MİT ve EGM için konulmuş olan hükümlere benzer bir hüküm ilgili kanunlarda yoktur. Bu nedenlerle TİB ve bağlı olduğu BTK taşınırlarına ilişkin tüm işlemlerin hesabının Sayıştay’a tam ve doğru olarak verilmesi gerekmektedir” uyarısını yaptı.