21 kişi ve kuruluşun mal varlığı donduruldu

21 kişi ve kuruluşun mal varlığı donduruldu
Güncelleme:

Hazine ve Maliye Bakanlığı IŞİD terör örgütüyle iltisaklı olduğu tespit edilen 21 kişi ve kuruluşun Türkiye'deki mal varlıklarını dondurdu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından alınan karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Terör örgütü IŞİD’le iltisaklı olduğu belirtilen kişi ve kurumlarla ilgili alınan karar Resmi Gazete’de şu ifadelerle yer aldı;

1- 6415 sayılı Kanunun 7’nci maddesinin 3’üncü fıkrası uyarınca, aynı Kanun’un 3’üncü ve 4’üncü maddesi kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden ekli listelerde adı geçen kişi, kuruluş veya organizasyonların Türkiye’de bulunan malvarlıklarının dondurulması kararlaştırılmıştır.

2- Bu Karara karşı, 6415 sayılı Kanun’un 7’nci maddesinin 4’üncü fıkrası uyarınca, Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre ilgili Ankara Ağır Ceza Mahkemesine itiraz edilebilir.

3- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

4- Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

mal varlığı dondurulan kişi ve kurumların listesi