Denetimli serbestlik kanunu değişiyor

Denetimli serbestlik kanunu değişiyor

CHP'den Meclis'e kanun teklifi: Denetimli serbestlikte üst sınır genişletiliyor !

CHP, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’da değişiklik öngören teklifini TBMM’ye sundu. Taraf'tan Güler Yılmaz'ın haberine göre teklif, denetimli serbestlikte üst sınırın genişletilerek, 1 yıldan 2 yıla, çocuk hükümlüler ile 0-6 yaş grubunda çocuğu olan kadın hükümlüler için 2 yıldan 3 yıla, ağır bir hastalık, engellilik ve ihtiyarlık nedeniyle hayatlarını yalnız idame ettiremeyenler için ise 3 yıldan 4 yıla çıkarılmasını öngörüyor.

Teklifin sahibi CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veali Ağbaba denetimli serbestlik kurumunun tüm hükümlülere eşit şekilde uygulanması gerektiğini belirtti. 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanuna göre denetimli serbestlik; hali hazırda hükümlüler için bir yıl, sıfır-altı yaş grubunda çocuğu bulunan kadın hükümlüler için iki yıl, ağır bir hastalığa maruz kalan, engellilik veya kocama nedeniyle hayatlarını yalnız idame ettiremeyen hükümlüler için üç yıl olarak uygulanıyor.

Teklifin gerekçesinde ise cezaevlerindeki hasta mahpusların, zor şartlar altında bulunduğu, sağlık durumlarının her geçen gün daha kötüye gittiği belirtildi. Adli Tıp Kurumu’nun siyasi iktidarın tutumuna göre raporlar düzenlediği ifade edilerek, “cezaevinde zor şartlar altında hayatını sürdüren hasta mahpuslar ile tek başına yaşamlarını sürdürmekte zorluk çeken engelli ve kocamış hükümlülerin mümkün olduğunca denetimli serbestlik müessesesinden yararlandırılması gerekmektedir” ifadesine yer verildi. Cezaevle-rinde 0-6 yaş aralığında çocuğu bulunan kadın hükümlüler ile birlikte çocuklarının da cezalandırıldığı belirtilen kanun teklifinin gerekçesinde şöyle denildi:

“ Her şeyden önce 0-6 yaş aralığındaki çocukların anneleri ile birlikte büyümelerinin kişisel gelişim ve sağlıkları bakımından önemi uzmanlar tarafından vurgulanmaktadır. Cezaevinde anneleri ile birlikte kalmayan çocukların yaşamı ve gelişimi bu yönden olumsuz etkilenmektedir. Anneleri ile birlikte cezaevinde kalan çocuklar ise adeta işlemedikleri bir suçun cezasını çekmek durumunda kalmaktadırlar. Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un uygulanması için çıkarılan yönetmelikler ile açık cezaevine ayrılma ve denetimli serbestlik uygulamasından yararlanma hakkı sınırlandırılmaktadır. Bu da temel hak ve hürriyetleri sınırlandıran bir unsurdur. Temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılabilmesi ise sadece kanunla mümkündür.”