İstanbul'da deniz taksilerinin ruhsatı yok

İstanbul'da deniz taksilerinin ruhsatı yok
Güncelleme:

Sayıştay, 2018 yılı itibariyle birçok deniz taksinin yasal bir zemin olmaksızın çalıştığını, ruhsatlarının bulunmadığını tespit etti. İBB’nin deniz taksicilik hizmetinden hiçbir gelir elde etmediğine dikkat çekildi.

Sayıştay'ın 2018 yılın İBB denetim raporunda, deniz ulaşımında kullanılan deniz taksilerin faaliyetlerini mevzuata aykırı olarak sürdürdüğünü tespit etti.

Raporda, deniz taksilere İBB Meclisi tarafından belirlenen ücret tarifesine göre her yıl ruhsat verilmesi ve ücret tahsilatı yapılması gerekirken hali hazırda hiçbir deniz taksinin ruhsatlandırmasının yapılmadığı belirlendi.

İstanbul deniz ulaşımında aktif olarak kullanılan deniz taksilerin, İBB tarafından bu faaliyetlerini icra etmesi bakımından yetkilendirilmiş durumda olmadığına dikkat çekilerek “İdare gelir getirici nitelikte olan söz konusu iş için ihale gerçekleştirmemiş ve bu kapsamda elde edilmesi gereken gelirden mahrum kalmıştır. Aynı zamanda ücrete tabi işler arasında yer alan Deniz Taksi Çalışma Ruhsatnamesi Bedeli, İBB Meclisi tarafından 2018 yılı ücret tarifesinde belirlenmesine karşın bu meyanda tahsil edilmiş hiçbir gelir de söz konusu değildir” denildi.

İHALESİZ VERİLDİ, İCRA BAŞLATILDI

Taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla İBB bünyesinde kurulan UKOME'nin aldığı bir kararla 2007 yılında deniz taksi işletmeciliğinin o dönem İBB şirketi olan İDO'ya verilmesi de mevzuata aykırı bulundu.

2008 tarihinde İDO AŞ'nin deniz taksi işletmeciliği için Teknomar Denizcilik ile 8 yıl süreli sözleşme imzaladığı anlatıldı.

Sözleşmenin süresinin 2016 yılında bittiği, İDO AŞ'nin özelleştirilmesi ile birlikte 2011'de haklarını Şehir Hatları AŞ'ye devrettiği hatırlatıldı. Deniz taksi sözleşmesinin 2016 tarihinde sona ermiş olmasına rağmen söz konusu şirketten tahsil edilmesi gereken tutarların tam olarak tahsil edilemediği için Şehir Hatları AŞ'nin deniz taksileri işleten şirkete karşı icra başlattığı ve dava açtığı aktarıldı.

İBB'nin yasa ile kendisine verilen görev, yetki ve sorumluluklar arasında yer alan, deniz ulaşımın önemli bir parçası konumunda bulunan deniz taksilerin işletilmesi işini UKOME kararı ile o dönem belediye şirketi olan İDO'ya ihalesiz olarak vermesi mevzuata aykırı bulundu.
 
 

Sözcü