Kılıçdaroğlu'nun konuşmasına yayın yasağı getiren Hakim, HSK'ya şikayet edildi

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasına yayın yasağı getiren Hakim, HSK'ya şikayet edildi

Kılıçdaroğlu'nun 11 Şubat 2020'de partisinin grup toplantısına yayın yasağı getiren hâkim, HSK'ya şikayet edildi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, 11 Şubat 2020'de partisinin grup toplantısında 'FETÖ'nün siyasi ayağı' tartışmalarına ilişkin, "Devleti FETÖ’ye teslim eden kişinin adı Recep Tayyip Erdoğan’dır" ifadelerini kullandığı konuşmasına; AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı ve Tayyip Erdoğan’ın talebi üzerine erişim engeli ve yayın yasağı getirilmesi yönündeki başvuru İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği tarafından aynı gün kabul edildi.

Kılıçdaroğlu, avukatı Celal Çelik aracılığıyla bugün hem yasak kararı getiren mahkemeye itiraz ederek yayın yasağı kararının kaldırılmasını talep etti, hem de söz konusu yasak kararını alan hakim İsmail Akdaş’ı HSK’ya şikayet etti.

 CEZA SORUŞTURMASI BAŞLATILMASINI TALEP ETTİ
ANKA Haber Ajansı'nın aktardığı bilgiye göre; Avukat Celal Çelik, HSK’ya yaptığı başvuruda; “Görevinin gereklerine bile bile aykırı davranmakla Görevi Kötüye Kullanma suçunu işleyen Hâkim İsmail Akdaş hakkında disiplin ve (TCK madde 257 kapsamında) ceza soruşturması başlatılmasını” talep etti. Çelik, böylece hakim Akdaş hakkında disiplin işlemlerinin dışında 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası öngören TCK 257 kapsamında ceza soruşturması başlatılmasını istedi.

'ERKLER AYRILIĞI İLKESİ İHLÂL EDİLMİŞTİR'
"Hakimlik mesleği icra edilirken nesnel olmak zorunludur. Şikayet edilen hakimin böyle bir kaygısı bulunmadığı açıkça görülmektedir. Yargı etiğini hiçe sayan, hukuk kurallarını göz göre göre çiğneyen, siyasi saiklerle hareket eden hakim hakkında kanımızca derhal yaptırım uygulanmalıdır" diyen Çelik'in HSK’ya sunduğu dilekçede hakim İsmail Akdaş hakkındaki değerlendirmeleri şöyle oldu:

"İstanbul 3. Sulh Ceza Hâkimliğinin 2021/7226 D. İş sayılı kararında yasama erkinin görev alanına (şikâyet edilen Hâkim tarafından) müdahalede bulunulmuş ve dolayısıyla erkler ayrılığı ilkesi ihlâl edilmiştir.

'MECLİS ÇATISI ALTINDAKİ KONUŞMA ANAYASA İLE GÜVENCE ALTINA ALINMIŞTIR'
Bu kapsamda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan’ı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun Meclis çatısı altında yapmış olduğu konuşmalar, Anayasanın 83/1 maddesi uyarınca yasama sorumsuzluğu kapsamında kalmaktadır. Diğer bir söyleyişle, Sayın Genel Başkan’ın meclis çatısı altında yapmış olduğu konuşmalar Anayasal düzenleme ile güvence altına alınmıştır.

 Dolayısıyla, Sayın Genel Başkan’ın Anayasal düzenleme ile güvence altına alınan TBMM çatısı altında yapmış olduğu açıklamalarla ilgili haberlere ilişkin erişimin engellenmesi kararı veren hakimin, hukuksuzluk yapmak pahasına yasama erkinin görev alanına girdiği açık bir gerçeklik olarak karşımızda durmaktadır.

'BU BAHİSLE KARAR VERİLMESİ KABUL EDİLEMEZ'
Öte yandan erişim engeli kararı verilen haberlerin konusu olan ve Sayın Genel Başkan tarafından dile getirilen eleştirilerin tamamı haklı olgulara dayalı ve dahası doğruluğu ispatlanabilir eleştirel değerlendirmelerdir. Bu eleştirel değerlendirmelerin kamu yararı kapsamında dile getirildiği de tartışma dışıdır. Hal böyle olunca, talep edenin ‘saygınlığının zedelediğinden’ bahisle karar verilmiş olması hiçbir biçimde kabul edilemez.

'KILIÇDAROĞLU’NUN İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ İHLAL EDİLDİ'
Ayrıca, şikayet edilen hakim tarafından verilen hukuksuz karar, Anayasa’nın 26. Maddesi ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10. Maddesine aykırılık taşımaktadır. Zira, milletvekili ve ana muhalefet partisi genel başkanı konumunda bulunan Vekil Eden’in görevi gereği yapmış olduğu açıklamaların “İfade Özürlüğü” kapsamında bulunduğu açıktır. Dolayısıyla Vekil Eden’in “İfade Özgürlüğünün” net bir şekilde ihlali olan bu hukuksuzluğun devam etmesi elbette yaptırım olarak karşımıza çıkacaktır.

Öte yandan, şikayet edilen hakim tarafından verilen hukuka aykırı erişim engeli kararıyla Anayasamızın 28. Maddesinde düzenlenen basın özgürlüğü de hiçe sayılmış, basının kamuoyuna haber verme özgürlüğü bütünüyle ihlâl edilmiştir.

 'ANAYASA’NIN 3 MADDESİNİ VE AİHS’NİN 10. MADDESİNİ ÇİĞNEDİ'
Dolayısıyla, salt siyasi saikler doğrultusunda verdiği karar ile Anayasa’nın 26, 28, 83. Maddeleri ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10. Maddesini açıkça ihlal eden hakim hakkında mutlak olarak disiplin ve cezai yaptırım uygulanması gerekmektedir.

Sonuç itibariyle, şikâyet edilen Hâkim tarafından, basının haber verme özgürlüğü, Sayın Genel Başkan’ın ifade özgürlüğü ihlal edilmiş, bununla birlikte yasama erkinin görev alanına müdahalede bulunulmuştur. Bile bile hukuka aykırı davranan; siyasi saiklerle hareket ettiği yönünde tam bir inanç uyandıran Hakim İsmail AKDAŞ, Görevi Kötüye Kullanma Suçunu işlemiştir! Bundan ötürü şikayet olunan hakim hakkında disiplin ve (TCK madde 257 kapsamında) ceza soruşturması başlatılmasını talep ederiz.”

NE OLMUŞTU?
Hakim İsmail Akdaş’ın aldığı yayan yasağı kararının gerekçesi olarak, “söz konusu paylaşımların talep edenin saygınlığını zedelediği ve kişilik haklarını da ağır biçimde ihlal ettiği” öne sürülmüştü.

Mahkemenin 2021/7226 değişik iş sayılı kararına göre; yayınlarına erişim engeli ve yayın yasağı getirilenlerin listesi şöyle olmuştu:

"Birgün, T24, Diken, Cumhuriyet, Odatv, Sendika.org, Gazeteport, Turkishnews, Gazetemanifesto, Yarinhaber, tr.Mehrnews, Muhalefet.org, Medium.com, Türkiye Haber Ajansı, Ulusal, Halkın Habercisi, Ege’nin Sesi, Yurttaş Tv, Turkishnews"

Yasak getirilen bazı haberlerin IŞİD ve Afganistan'ın eski Başbakanı, Hizb-i İslami Partisi Lideri Gülbeddin Hikmetyar ile ilgili olması dikkat çekmişti.