Şentop, CHP'nin 128 milyon dolarlık sorusunu iade etti

Şentop, CHP'nin 128 milyon dolarlık sorusunu iade etti
Güncelleme:

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun “Orman yangınlarını söndürmek için 128 milyar dolarlık rezerv ile kaç uçak, insansız hava aracı, insansız helikopter ve helikopter alınır?” sorusunu içeren soru önergesini iade etti.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın yanıtlaması istemiyle hazırladığı soru önergesinde; “Orman yangınlarını söndürmek için 128 milyar dolarlık rezerv ile kaç uçak, insansız hava aracı, insansız helikopter ve helikopter alınır?” sorusuna yanıt aradı.

 Önerge, TBMM Başkanı Mustafa Şentop tarafından Tanrıkulu’na iade edildi.

Yazıda, iade gerekçesi ise şöyle aktarıldı:

“TBMM İçtüzüğü’nün ‘Sorulamayacak konular’ başlıklı 97’inci maddesi; ‘Aşağıdaki soruları Başkanlıkça kabul edilmez: a) Başka bir kaynaktan kolayca öğrenilmesi mümkün olan konular; b) Tek amacı istişare sağlamaktan ibaret konular’ hükmünü içermektedir. Bu maddede yazılı soru önergelerinde sadece belli bir konu hakkında istişari amaçla hazırlanan sorulan ve cevabı başka kaynaktan kolayca öğrenilebilecek soruların Başkanlıkça kabul edilemeyeceği hükme bağlanmıştır. Önergeniz, söz konusu soru yukarıda belirtilen İçtüzük hükmüne uygun olarak düzenlendiği takdirde işleme alınabilecektir.”

İDDİA DOĞRU MU?

Tanrıkulu, yanıt üzerine, bir soru önergesi daha hazırladı. Tanrıkulu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a, şu soruları yöneltti:

“- Bahse konu sorunun başkanlıkça ‘kabul edilemez’ ve ‘başka bir kaynaktan kolayca öğrenilmesi mümkün olan konular’ olarak değerlendirilmesinin gerekçesi ve izahı nedir?

- İlgili soruya cevap hangi kaynaktan kolayca öğrenilebilir?

- 1 Ekim 2021 yeni yasama yılı itibariyle 128 milyar dolarlık rezerve ilişkin tüm yazılı soru önergelerinin muhataplarına iade edilmesi hususunda karar alındığı iddiası doğru mudur?

- İddia doğru ise 24 Ağustos itibariyle 128 milyar dolar rezerve ilişkin kaç yazılı soru önergesi muhataplarına iade edilmiştir?”