Tbmm'de Bu Hafta

Tbmm'de Bu Hafta

Genel Kurulda, 5 maddesi kabul edilen "torba tasarı" görüşülecek- Tasarı, "Zorunlu trafik sigortası, Diyarbakır Sur'un yeniden inşaası, 'Kanal İstanbul', 25 yaşa kadar genel sağlık sigortası primlerinin silinmesi, 15 bin polis memuru alınması ve terörizmi

TBMM (AA) - Meclis, bu hafta "zorunlu trafik sigortası, Diyarbakır Sur'un yeniden inşaası, 'Kanal İstanbul', 25 yaşa kadar genel sağlık sigortası primlerinin silinmesi, 15 bin polis memuru alınması ve terörizmin finansmanı" gibi önemli konularda düzenlemeler içeren "torba tasarı" için yoğun mesai yapacak.

TBMM Genel Kurulu, bu hafta, çalışma günleri olan 12-13-14 Nisan Salı, Çarşamba ve Perşembe günlerinin yanı sıra 15 Nisan Cuma günü çalışacak, 11 Nisan Pazartesi günü ise çalışmayacak. Genel Kurul, günlük programını tamamlamaması halinde saat 24.00'ten sonra da çalışmalarını sürdürecek.

Genel Kurulda salı, çarşamba ve perşembe günleri; "Zorunlu trafik sigortası, Diyarbakır Sur'un yeniden inşaası, 'Kanal İstanbul', 25 yaşa kadar genel sağlık sigortası primlerinin silinmesi, 15 bin polis memuru alınması ve terörizmin finansmanıyla" ilgili konularda düzenlemeler içeren ve 5 maddesi kabul edilen "torba tasarı" görüşülecek.

Tasarıya göre, yaşlı aylığı muhtaçlık hesaplanmasında, hane içindeki kişi başına düşen milli gelir tutarı yerine, kişi ile eşinin gelir tutarı dikkate alınacak.

Tasarıyla, "Kanal İstanbul" ve diğer su yolları projeleri için yasal düzenleme getiriliyor.

Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni bulunmayan yapılara, dönüşüm ile yenileme uygulamalarına muvafakat verilmesi şartıyla geçici elektrik, su, kanalizasyon ve doğalgaz bağlantısı yapılacak. Kamu görevlileri sendikaları ve konfederasyonlar, şehit yakınları ile gazilere ayni ve nakdi yardımda bulunabilecek.

Turizm işletmelerinin 2016 yılı için ödemesi gereken kira ve tahsis gibi borçları bir yıl ertelenecek. 15 bin polis ve 2 bin 610 sosyal güvenlik denetmeni kadrosu ihdas edilecek.

Tasarıyla, Diyarbakır Sur'un yeniden inşaasının yasal altyapısı oluşturuluyor.

Buna göre, kamu düzeni ve güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu yerlerde altyapı hizmetleri yetersiz olan alanlar Bakanlar Kurulunca riskli alan olarak kararlaştırılabilecek.

Genel sağlık sigortalılarının 25 yaşını doldurdukları güne kadar olan genel sağlık sigortası primleri silinecek.

Terörizmin finansmanının önlenmesinde yeni tedbirler alınıyor.

Zorunlu trafik sigortası kapsamındaki tazminatlarda öncelikle özel esaslar uygulanacak, yoksa genel esaslar uygulanacak. Zarar gören, dava açmadan önce ilgili sigorta kuruluşuna yazılı başvuruda bulunacak, 15 gün içinde cevap gelmezse dava açabilecek.

- Esnek çalışma tasarısı

Genel Kurulda, "torba tasarı"nın yasalaşması halinde cuma günü, esnek çalışma imkanı getiren tasarı ele alınacak.

Tasarı, özel istihdam büroları aracılığıyla geçici iş ilişkisi kurulması ve uzaktan çalışma gibi esnek çalışma modelini öngörüyor.

Doğum izninde, askerlik hizmetinde, mevsimlik tarım işlerinde, ev hizmetlerinde, iş güvenliği bakımından acil işlerde, iş hacminin öngörülemeyen ölçüde artması gibi hallerde geçici iş ilişkisi kurulabilecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarında, madenlerde geçici işçi çalıştırılamayacak.

Özel istihdam bürolarının, geçici iş ilişkisi kurma yetkisi alabilmesi için başvuru tarihinden önceki 2 yıl süresince kesintisiz faaliyet göstermesi gerekecek. Özel istihdam büroları, kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonları için aracılık faaliyeti yapamayacak.

- Komisyonlar

Meclisteki ihtisas ve araştırma komisyonları da gündemlerindeki konuları ele alacak.

Aile Bütünlüğünün Korunması Araştırma Komisyonu, 13 Nisan Çarşamba günü yapacağı toplantıda, kamu kurum ve kuruluşları ile özel okulların temsilcilerini dinleyecek. TED Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ziya Selçuk ile Özel Bilkent İlköğretim Okulu Müdürü Nazan Akın'ın da aralarında bulunduğu kişiler komisyona sunum yapacak.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Nazilli Belediyesi, üniversite ve özel kuruluşların temsilcileri ise 14 Nisan Perşembe günü yapılacak toplantıda komisyona bilgi verecek.

Dışişleri Komisyonu, bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin 15 tasarıyı, 13 Nisan Çarşamba günü görüşecek.

KİT Komisyonu, denetimlerini sürdürecek. Komisyon; 13 Nisan Çarşamba günü PTT, TTA Gayrimenkul A.Ş. ile Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin; 14 Nisan günü ise TEİAŞ ve TETAŞ'ın 2013-2014 yılı hesaplarını inceleyecek.