Mobbing mağduru olabilir misiniz?

İş dışında diğer sosyal ortamlarda da sıkça rastlanan bu duruma maruz birçok insan mobbing mağduru olduğunun bile farkında varamıyor.

Mobbing mağduru olabilir misiniz?
A+ A-

Son yıllarda ismini sık sık duyduğumuz mobbing, çalışma yaşamanın başlangıcından bu yana uygulanan ancak açığa çıkarılmaktan çekinilen bir süreçtir. Günümüzde konu üzerine birçok araştırma ve çalışma yapılıyor.

Sorumluluğunuzun üstünde veya altına iş veriliyorsa, devamlı olarak yetersiz olduğunuza ilişkin eleştiriler, alıyorsanız, gereksiz yere sık sık işyeri değişikliğiniz yapılıyorsa; Mobbing mağduru olabilirsiniz.

Mobbing Nedir?

Mobbing, işyerlerinde bir veya birden fazla kişi tarafından diğer kişi ya da kişilere yönelik gerçekleştirilen, belirli bir sistematik içinde devam eden pasifize etme veya işten uzaklaştırmayı amaçlayan; mağdurların kişiliklerine, mesleki durumlarına, sosyal ilişkilerine veya sağlıklarına zarar veren olumsuz davranışların tamamı olarak ifade edilebilir.

Peki siz mobbing mağduru olabilir misiniz?

İş dışında diğer sosyal ortamlarda da sıkça rastlanan bir durum olmakla birlikte mobbing mağdurlarına daha çok iş hayatında rastlandığı yadsınamaz bir gerçektir. Öyle ki çoğu çalışan mobbing mağduru olduğunun farkında dahi değildir. İş hayatında hangi durumlar mobbing olarak nitelenebilir?

-Sorumluluğun üstünde veya altına iş verilmesi,

-Kişi hakkında çıkarılan asılsız söylentiler,

-Devamlı olarak kişinin yetersiz olduğuna ilişkin eleştiriler,

-İşe gidiş geliş saatlerinin sürekli kontrol altında tutulması,

-Yapılan tüm önerilerin reddedilmesi, yanıtsız bırakılması, dikkate alınmaması,

-Yapılan işleriniz sürekli eleştirilip sözünüzün kesilmesi.

-Her türlü ayrımcılık,

-Verilen işlerin haklı bir sebep yok iken geri alınması, çalışanın projeye uygun olmadığı şeklinde intiba uyandırılması,

-Psikolojik ve fiziksel olarak ağır işlerde görevlendirilmek,

-Fiziksel şiddet, taciz ve tehditlere maruz kalmak şeklindeki olumsuz tutumlar mobbing teşkil etmekle, bu örneklerin genişletilmesi mümkündür.