Sakıncalı Piyade

Bir çoğu yazdıklarını yazıyor, bazıları yasını tutuyor…

Gerçek o ki, bir daha Uğur Mumcu gibisi kolayca gelmeyecek.

Karanlıklar onu, O, katillerini “çoktan işaretlemişti”:

“Ben, Tam Bağımsızlıkçıyım” diyerek…

‘Vururlardı’; parçaladılar.

Ve yalnız basının değil, tüm toplumun da kaybı oldu…

Yitirilmesi, bir çağın kapanmasına;

Derinliği olan siyasetin,

Etkinliği olan sendikaların,

Özgür basının,

Toplumsal kaygıları olan aydınların,

‘azalmasına’ denk gelen süreçtedir…

Üstelik ‘sosyal duyarlığın’ 90’lardan beri ezildiği bir dünyadan arta kalan,

Üreteni güçsüz, gücü zayıfa yeten, çoluk çocuğunu sömüren bir devrandır...

Uğur Mumcu, ömrünü daha insanca bir yaşam için adadı.

Terör kan akıtamasın, varlıklarımız yok yere satılmasın, ulusal devletimiz yaşasın diyen;

Halkın güvendiği, sevgi ve saygı duyduğu ‘kaleminden’ artık, yoksunuz…

Tutsaklığımız kadar özgür, zenginliğimiz kadar yoksul, yalancı aynalar kadar tutarlıyız.

Yinede ve elbette, verilmiş ve verilen tüm mücadeleler uğruna onu anıyor ve arıyoruz!