Onları bu sezon ekranlarda göremeyeceğiz

Onları bu sezon ekranlarda göremeyeceğiz

Bergüzar Korel ve Tuba Büyüküstün gibi isimler bu sezonu çocuklarına ayıracak...

Tuba Büyüküstün, ikiz kızlarına vakit ayırabilmek için bölüm başı 90 bin liralık ücreti reddetti. Bergüzar Korel de oğlu Ali için bu sezon çalışmama kararı aldı.

Bugün gazetesinden Gülden Avuç'un haberine göre sa­nat dün­ya­sın­da mut­lu ai­le ha­yat­la­rıy­la dik­kat çe­ken oyun­cu çift­ler Ber­gü­zar Ko­rel-Ha­lit Er­genç ve Tu­ba Bü­yü­küs­tün-Onur Say­lak, ço­cuk­la­rı­na va­kit ayı­ra­bil­mek için ay­nı dö­nem­de di­zi­ler­de oy­na­ma­ma ka­ra­rı al­dı.

AS­TRO­NO­MİK TEK­LİFE HAYIR

Final yapmak için gün sayan Ka­ra Pa­ra Aş­k’­tan bö­lüm ba­şı 63 bin TL ka­za­nan Bü­yü­küs­tü­n’­e, bir ya­pım şir­ke­ti ye­ni baş­la­ya­cak bir di­zi­sin­de rol al­ma­sı için 90 bin li­ra tek­lif et­ti.

An­cak oyuncu, kız­la­rı Top­rak ve Ma­ya­’ya va­kit ayı­ra­bil­mek için tek­li­fi red­det­ti. Geç­ti­ği­miz se­zon kız­la­rıy­la il­gi­le­nen eşi Onur Say­lak da Gök­çe Ba­ha­dı­r’­la bir pro­je­de rol al­mak için ha­zır­lık­la­ra baş­la­dı.

BERGÜZAR ANNELİK YAPACAK

3 sezonluk ‘Karadayı’ macerası sona eren Bergüzar Korel de bu sezon hiçbir dizi teklifiyle ilgilenmiyor. Astronomik ücretler teklif edilen Korel, bu yıl sadeceannelik yapacak ve oğlu Ali ile ilgilenecek. Bir yandan da Cihangir’de açacağı kurabiye dükkanına vakit ayıracak. Halit Ergenç de başrolünü Cansu Dere’yle paylaşması beklenen yepyeni bir diziyle ekranlara dönecek.