Trafik sigortası yönetmeliği bir kez daha değişti

Trafik sigortası yönetmeliği bir kez daha değişti
Güncelleme:

Trafikteki tüm araçlar için yapılması zorunlu olan Zorunlu Trafik Sigortası'nda yönetmelik bir kez daha değişti.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre zorunlu trafik sigortasında teklif alamayanların azami prim tutarları artık SEDDK tarafından belirlenecek.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu (SEDDK), trafik sigortasında tarife uygulama esasları hakkındaki yönetmelikte değişikliğe gitti.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ve karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortasında tarife uygulama esaslarına ilişkin yönetmelikte değişiklikler öngören tebliğ ile “Sigorta primlerinin tespiti esasları” başlıklı maddeye ekleme yapıldı.

Buna göre SEDDK, belirlenen süre içinde sigorta prim teklifi alamayanların araçlarının, bulunduğu risk grubuna bakılmaksızın Riskli Sigortalılar Havuzu kapsamına alınmasında ve bunlara uygulanacak azami prim tutarlarına karar verilmesinde yetkili olacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikte şöyle denildi:

"MADDE 1- 14/7/2007 tarihli ve 26582 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin Ek- 4’ünün 1 inci maddesinin birinci fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.
'Kurul, belirlenen süre içerisinde bu yönetmelik kapsamında sigorta prim teklifi alamayan işletenlerin araçlarının grubuna bakılmaksızın havuz kapsamına alınmasına ve bunlara uygulanacak azami prim tutarlarına karar vermeye yetkilidir.'

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür."

Resmi Gazete'de yer alan yönetmelik değişikliği şöyle:

Trafikteki tüm araçlar için yapılması zorunlu olan Zorunlu Trafik Sigortası'nda yönetmelik bir kez daha değişti.