100 bin kişiye kadro yolu açıldı

100 bin kişiye kadro yolu açıldı
Güncelleme:

Kamu İktisadi Teşebbüslerinde çalışan 100 bin taşeron işçiye kadro müjdesi geldi. Yapılacak sınavlarda başarı gösteren taşeron işçiler kadroya alınacak.

Resmi gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı'na göre Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve bağlı ortaklıklarında çalışanlar yapılacak sınavda başarı göstermeleri halinde işçi statüsünde istihdam edilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılmakta olan 4 Aralık 2017 tarihi itibarıyla en az iki yıl kesintisiz olarak ilgili teşebbüs ve ortaklıklarda çalışmış ve çalışmaya devam edenler, yapılacak sınavda başarı göstermeleri halinde işçi statüsünde istihdam edilecek.

Teşebbüs ve bağlı ortaklıklar bu kararın yürürlüğe girmesinden itibaren aynı yıl içinde yazılı veya sözlü ya da uygulamalı sınav yapacak.

Bu kararın uygulanmasıyla birlikte yapılan yerleştirmeler, hizmet türü, unvanı gibi bilgileri içerecek şekilde 15 gün içerisinde Hazine Müsteşarlığına bildirilecek.


Bu kapsamdaki yerleştirmeler kaynaklı hizmet alımı tutarında eksilme oluşması halinde bu tutar, yılı Genel Yatırım Finansman Programı Hakkında Karar uyarınca belirlenen ihale yoluyla hizmet alım tavanından düşülecek.

 

Seçiniz...