için kaldı

Asgari ücret açıklanmıştı! Bir de buna bakın: İşte yeni yoksulluk sınırı!

Asgari ücret açıklanmıştı! Bir de buna bakın: İşte yeni yoksulluk sınırı!
Güncelleme:

Türk-İş'in araştırmasına göre aralık ayında 4 kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin 592 lira, yoksulluk sınırı ise 8 bin 436 lira oldu. Hükümet dün yaptığı açıklamayla, 2021 için asgari ücreti 2 bin 825 lira olarak belirlemişti.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (TÜRK-İŞ) çalışanların ‘geçim şartlarını’ ortaya koymak amacıyla 34 yıldır her ay düzenli olarak yaptığı 'açlık ve yoksulluk sınırı' araştırmasının Aralık 2020 sonuçları açıklandı.

TÜRK-İŞ araştırmasına göre 2020 Aralık ayında;

- Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 2589 TL, 

 - Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 8436 TL,

- Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 3146 TL oldu.

MUTFAK HARCAMASI 427 LİRA ARTTI

Araştırma sonuçlarına gör dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması (mutfak masrafı) bir yıl öncesine göre 427 TL, temel ihtiyaçlar için yapılması gereken toplam harcama ise 1.392 TL arttı. Sadece son ayda aile bütçesine gıdadaki fiyat artışlarından dolayı gelen ek yük 73 TL. Diğer harcamalarla birlikte dört kişilik ailenin aylık ek harcama zorunluluğu 239 TL’ye ulaştı.

 TÜRK-İŞ: ASGARİ ÜCRET AÇLIK SINIRINI BİLE KARŞILAMAKTAN UZAK

Türk-İş'ten yapılan açıklamada, 2825 lira olarak belirlenen asgari ücret eleştirilerek, şöyle denildi: "Yürürlükteki asgari ücret halen dört kişilik ailenin açlık sınırını bile karşılamaktan uzaktır. Kaldı ki “yetecek ücret” kavramı, ailenin sadece gıdasını karşılayan, karın tokluğuna çalışmanın karşılığı olarak değil, “insan onuruna yakışır” bir yaşantıyı sağlayacak gelir olarak tanımlanmaktadır. Ülkemizde çalışanların yaklaşık yarıya yakını asgari ücret veya civarında bir gelirle yaşamak durumunda kalmaktadır. Ele geçen asgari ücret işçilerin prime esas ortalama aylık kazançlarının yüzde 68’ini oluşturmaktadır. Özellikle küresel salgın Kovid-19’a bağlı olarak hanehalkı harcamaları değişmiş, borçluluk oranı da yükselmiştir.  2020 yılında geçerli olacak asgari ücret de aylık net 2.825,90 TL olarak belirlenmiştir. Çalışanların beklentisi yine karşılanmamış ve çalışanların yoksulluğu devam etmiştir.

MUTFAK ENFLASYONU YÜZDE 20

TÜRK-İŞ ile TÜİK tarafından hesaplanan gıda fiyatları endeksinde son on iki aylık değişim eğilimi birbiriyle uyumludur. Aşağıdaki şekilde görüldüğü üzere, gıda fiyatlarında geçen yılın sonunda başlayan artış eğilimi ilerleyen aylarda yükselerek devam etmiş ve yüzde 20 bandına yerleşmiştir. Bu artışta yaş sebze-meyve fiyatlarının azımsanmayacak etkisi vardır."

MUTFAK ENFLASYONUNDAKİ DEĞİŞİM

TÜRK-İŞ’in verileri temel alındığında 'mutfak enflasyonu'ndaki değişim 2020 Aralık ayı itibariyle şu şekilde oldu:

- Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 2,91 oranında artış gösterdi.                    
    
- Yılın ilk on iki ayı itibariyle fiyatlardaki artış yüzde 19,75 oranında oldu.        
               
- Gıda enflasyonunda son on iki ay itibariyle artış oranı yüzde 19,75’dir.   
   
Yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 16,16 olarak hesaplandı.

2021 yılı asgari ücreti belli oldu: 3 bin TL hayaldi, hayal olarak kaldı!2021 yılı asgari ücreti belli oldu: 3 bin TL hayaldi, hayal olarak kaldı!

Asgari ücret zammıyla 2021 yılı AGİ ücreti de belli olduAsgari ücret zammıyla 2021 yılı AGİ ücreti de belli oldu

İşsizlik maaşı ne kadar oldu? İşte asgari ücretle zamlanan ödemelerİşsizlik maaşı ne kadar oldu? İşte asgari ücretle zamlanan ödemeler

Yeni asgari ücretin 90 kuruşluk küsuratı sosyal medyayı salladıYeni asgari ücretin 90 kuruşluk küsuratı sosyal medyayı salladı

Seçiniz...