Anayasa Mahkemesi'nden AK Parti ve CHP kararı

AYM'den AK Parti ve CHP'nin bazı harcamalarını kanuna aykırı buldu. İki parti hakkında mali denetimini yapan Anayasa Mahkemesi, yapılan masrafların hazineye ödenmesine karar verdi.

Anayasa Mahkemesi'nden AK Parti ve CHP kararı
A+ A-

Anayasa Mahkemesi, 2011'deki parti amaçlarına uygun olmayan harcamalar nedeniyle CHP'nin 307 bin 384 lira, AK Parti'nin 272 bin 771 lira karşılığı mal varlığının Hazineye irat kaydedilmesine karar verdi.

Yüksek Mahkemenin, siyasi parti mali denetimlerine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

CHP'nin 2011 yılı kesin hesap incelemesinde "personele avans" adı altında borç olarak verilen 213 bin 258 lira 28 kuruşun parti bütçesinden karşılanması, Yüksek Mahkeme tarafından uygun bulunmayarak, bu tutarın Hazineye aktarılması kararlaştırıldı.

Kararda, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 72. maddesinde "Siyasi partiler, üyelerine ve diğer gerçek ve tüzel kişilere hiçbir şekilde borç veremezler." hükmünün yer aldığı belirtilerek, "Personele aylığından mahsup edilmek üzere veya bir iş için avans verilmesi mümkündür ancak verilen avansın miktarı ile takip eden aylık ödemesinden veya işin bitiminde mahsup edilip edilmediği önemlidir. Personele avans uygulamasının yasal çerçevesinden uzaklaştırılarak personele faizsiz kredi uygulamasına dönüştürülmesi, parti kaynaklarının kanuna aykırı şekilde kullanılması anlamına gelmektedir." denildi.

Personele yıllık izin ücretleri arasında ödenen 28 bin 344 lira 85 kuruşun sosyal yardım ücretinin de yasaya uygun olmadığı ve Hazineye irat kaydedilmesi gerektiği belirtildi.

Fatura aslı olmaksızın veya Vergi Usul Kanunu'na uygun düzenlenmiş belge olmadan kaydedilen 35 bin 346 lira 13 kuruşluk harcamanın parti bütçesinden yapılması da uygun bulunmadı.

Ayrıca, usulüne uygun belgelendirilmeyen 30 bin 435 lira 50 kuruşluk kargo ve otel konaklama ödemesinin parti bütçesinden karşılanamayacağı kaydedildi.

Böylece CHP'nin 2011 yılı kesin hesap incelemesinde, partinin amaçlarına uygun olmayan ve parti tüzel kişiliği adına yapılmış harcama olarak kabulü mümkün görülmeyen toplam 307 bin 384 lira 76 kuruş karşılığı mal varlığının Hazineye irat kaydedilmesi kararlaştırıldı.

- AK Parti'nin mali denetimi

AK Parti'nin 2011 yılı kesin hesap incelemesinde, partinin çeşitli faaliyetlerine katılan gazeteci, yazar, sanatçı, konuşmacı, eğitimci, uzman gibi kişilerden kendisine davetiye gönderilmeyen veya davetiyesi Yüksek Mahkemeye sunulmayanların 9 bin 328 lira tutarındaki uçak bileti bedelinin parti bütçesinden karşılanamayacağına ve bu meblağın Hazineye irat kaydedilmesine karar verildi.

Anayasa Mahkemesi, bazı kişilere ait 3 bin 60 lira 12 kuruşluk konaklama giderinin de usulüne uygun belgelendirilmediği gerekçesiyle Hazineye aktarılmasını kararlaştırdı.

TC nüfus cüzdanı ile KKTC'ye giriş yapan seçmenlerin, KKTC'den Türkiye'ye gelerek oy kullanabilmelerini sağlamak amacıyla kiralanan ulaşım araçları için yapılan 260 bin 383 lira 36 kuruşluk harcama da Yüksek Mahkemece uygun bulunmadı.

Bu tutarın da Hazineye devredilmesi gerektiği belirtilen Anayasa Mahkemesi kararında, Anayasa ve 298 sayılı Kanun'da yurt dışı seçmenlerin oylarını kullanmasını temin etmek için siyasi partilere görev verilmediği, bu görevin Yüksek Seçim Kurulu ve Dışişleri Bakanlığı gibi devlet kurumlarına verildiği, bu nedenle harcamanın siyasi partilerin amacına uygun düşmediği kaydedildi.

Böylelikle AK Parti'nin 2011 yılı kesin hesap incelemesinde, partinin amaçlarına uygun olmayan ve parti tüzel kişiliği adına yapılmış harcama olarak kabulü mümkün görülmeyen toplam 272 bin 771 lira 48 kuruş karşılığı parti mal varlığının Hazineye irat kaydedilmesine karar verildi.

Öte yandan, Anayasa Mahkemesi, MHP'nin 2011 yılı kesin hesap incelemesinde parti tarafından gösterilen gelir ve giderlerin eldeki bilgilere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna karar verdi.